Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

23 grudnia 2012

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Jeśli prowadzisz firmę, być może spotkałeś się z sytuacją, kiedy na stanowisko, na które kadry prowadzą rekrutację, zgłosili się jacyś niepełnosprawni. W wielu firmach taka sytuacja wywołuje pewne zamieszanie, gdyż nie wiele firm wie, czy warto zatrudniać takie osoby. Prawda jest taka, że firma może wiele zyskać zatrudniając osobę niepełnosprawną. Oczywiście wskazane jest aby myśleć logicznie w tym zakresie. Nie przyjmiemy do pracy w kopalni lub na budowę osoby, która ma problemy w poruszaniu. Badania pokazały, że osoby niepełnosprawne pracownicy znakomicie radzą sobie w pracy biurowej. Mogą być odpowiednimi kandydatami na handlowców, telemarketerów, grafików komputerowych. Tacy pracownicy mogą również wykonywać prace produkcyjne, dostosowane do poziomu ich niepełnosprawności. Zatrudniając taką osobę, trzeba liczyć się z tym, że administracja kadrowa będzie miała troszkę więcej pracy, niż w przypadku zatrudnienia osoby w pełni sprawnej. Szybko się okaże, że ten zwiększony wysiłek może przynieść wiele korzyści. Jeśli decydujemy się stworzyć w swojej firmie miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych, możemy wystąpić do jednostki samorządowej o pomoc finansową. Unia Europejska oferuje bardzo wysokie dofinansowania dla pracodawców, którzy chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne, ale potrzebują pomocy finansowej, aby przygotować dla nich stanowisko, oraz wykonać udogodnienia dla niepełnosprawnych. Tego rodzaju dofinansowania wymagają złożenia wniosku, oraz przedstawienia dokładnego opisu stanowiska, rodzaju wykonywanych prac, a także projektu planowanych modyfikacji. Jest to część czysto techniczna, za którą odpowiadają oddelegowane przez firmę osoby. Administracja kadrowa odpowiada z kolei, za zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, potwierdzającej stan zdrowia, oraz niepełnosprawność zatrudnionego pracownika. Warto pamiętać także o tym, że pracodawca ma obowiązek, aby nie stawiać osoby niepełnosprawnej – nawet jeśli jest to tylko kandydat na pracownika – w niekorzystnej sytuacji. To znaczy, że od samego początku procesu aplikacji, pracodawca musi zapewnić mu takie warunki, aby czuł się w gorszej sytuacji w stosunku do innych kandydatów lub pracowników.

Kategorie: Niepełnosprawni | Tagi: