Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych

6 września 2018

Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych Osobom niepełnosprawnym, w zależności od rodzaju i stopnia ułomności przysługuje renta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak nie zamyka im to drogi do podjęcia zatrudnienia i otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za swoją pracę. Jak pokazują dane zebrane przez instytucje wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych, osoby te zarabiają o wiele mniej os kadry zdrowej. Wysokość zarobków wacha się i dochodzi do kwoty o 50 % niższej od wynagrodzenia innych. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze pensja, która przysługuje tym osobom nie może przekroczyć pewnego progów. Mówi o tym ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a dokładnie artykuły 104-106. Mówi ona o tym, że wynagrodzenie za praca łącznie z rentą niepełnosprawnego nie może przekraczać 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kwartał kalendarzowy, czyli nie może otrzymywać więcej niż 2029,90 zł miesięcznie. W przypadku, gdy przekroczy się ten prób, Zakład Ubezpieczeń Społecznych odejmie od tej kwoty kwotę o którą został przekroczony wymieniony wyżej limit. Dotyczy to zarobków z tytułu pracy zarówno w Polsce jak i zagranicą. I tak przykładowo zarabiając 1650 zł i otrzymując rentę w wysokości 600 zł łączny dochód wynosi 2250 zł. Od tej kwoty odejmuje się wyznaczony przez ZUS limit, czyli 2250-2029,90= 220,01. Od renty ZUS odlicza tę kwotę, czyli 600-220,01=379,90. Okazuje się, że z renty zostaje zabrane nieco ponad 1/3 kwoty. Jeszcze bardziej radykalnie sprawa ma się w przypadku, gdy wynagrodzenia wraz ze świadczeniem z ZUS-u przekroczy limit 130 % przeciętego miesięcznego wynagrodzenia na kwartał kalendarzowy. Stanowi to kwotę 3769,80 zł miesięcznie. W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesza wypłacane świadczenie w całości. Co ważne i godnie podkreślenia świadczenie jest zawieszone a niecałkowicie likwidowane. Oznacza to, że jeśli po pewnym czasie osoba niepełnosprawna przestanie pracować lub będzie zarabiać mniej, to wtedy świadczenie powróci. Wysokość zależna jest od tego czy dochód przekroczył limit 2090,90 zł. W tej sytuacji nie dziwi fakt, że niepełnosprawni wolą otrzymywać mniejsze wynagrodzenie, by nie utracić prawa do części lub całości renty. W takiej sytuacji także pracodawca widzi większe korzyści, gdyż może oszczędzić na wynagrodzeniu i chętniej zatrudnia osobę ze świadczeniem.

Kategorie: Niepełnosprawni | Tagi: