Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Wspieranie fundacji

9 stycznia 2013

Wspieranie fundacji Istnieje wiele fundacji, które potrzebują wsparcia darczyńców, dlatego bardzo ważne są wszelkie działania, jakie podejmują pracownicy i wolontariusze tych fundacji w celu pozyskania środków na działalność statutową. Samo istnienie fundacji jest niewystarczające, gdyż społeczeństwo nie jest skłonne wydawać oszczędności na wszystkie cele charytatywne i trzeba je do tego przekonać. Aby skutecznie przekonać obywateli do wspierania fundacji, należy wyjść do nich z informacją, na jaki cel zbierane są pieniądze, w jaki sposób będą wykorzystane oraz jakie korzyści społeczne mogą odnieść wszyscy z tego typu akcji. Przekonywaniem zajmują się fundraiserzy, którzy po części zawodowo parają się tym zagadnieniem. Fundraising to sposób na pozyskiwanie funduszy oraz budowanie wizerunku fundacji i całego zjawiska zbiórek charytatywnych. Osoby zajmujące się pozyskiwaniem funduszy muszą w sposób zachęcający i przekonywujący informować społeczeństwo o akcjach charytatywnych i sposobie pozyskiwania środków na te cele. Z reguły krytykujemy każde posunięcie naszych władz a szczególnie te, które dotyczą podatków. Jednak kilka lat temu wprowadzono istotną zmianę w ustawie podatkowej, która spotkała się z ogólna akceptacją społeczeństwa i która przynosi wiele korzyści. Pozwolono mianowicie na dobrowolne przekazanie jednego procenta naszych podatków na rzecz instytucji charytatywnych lub organizacji pozarządowych. Organizacje takie muszą być wpisane na ogólnopolską listę organizacji pożytku publicznego. każda z tych instytucji w tej chwili walczy o uznanie w oczach podatników, czyli praktycznie każdego z nas. Przekazywaniem informacji na temat organizacji zajmują się wolontariusze oraz fundraiserzy, którzy dbają o jak największe nagłośnienie działalności danej organizacji co skutkować będzie większą ilością przekazanych na ich cele datków. Fundraising jest istotną częścią działalności organizacji pozarządowych i zarządy tych struktur nie mogą zaniedbać działań zmierzających do zintensyfikowania promocji swoich celów.

Kategorie: Fundacje | Tagi: