Magazyn Park
Jak prowadzić firmę

Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych

6 marca 2013

Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych Osobom niepełnosprawnym, w zależności od rodzaju i stopnia ułomności przysługuje renta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak nie zamyka im to drogi do podjęcia zatrudnienia i otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za swoją pracę. Jak pokazują dane zebrane przez instytucje wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych, osoby te zarabiają o wiele mniej os kadry zdrowej. Wysokość zarobków wacha się i dochodzi do kwoty o 50 % niższej od wynagrodzenia innych. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze pensja, która przysługuje tym osobom nie może przekroczyć pewnego progów. Mówi o tym ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a dokładnie artykuły 104-106. Mówi ona o tym, że wynagrodzenie za praca łącznie z rentą niepełnosprawnego nie może przekraczać 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kwartał kalendarzowy, czyli nie może otrzymywać więcej niż 2029,90 zł miesięcznie. W przypadku, gdy przekroczy się ten prób, Zakład Ubezpieczeń Społecznych odejmie od tej kwoty kwotę o którą został przekroczony wymieniony wyżej limit. Dotyczy to zarobków z tytułu pracy zarówno w Polsce jak i zagranicą. I tak przykładowo zarabiając 1650 zł i otrzymując rentę w wysokości 600 zł łączny dochód wynosi 2250 zł. Od tej kwoty odejmuje się wyznaczony przez ZUS limit, czyli 2250-2029,90= 220,01. Od renty ZUS odlicza tę kwotę, czyli 600-220,01=379,90. Okazuje się, że z renty zostaje zabrane nieco ponad 1/3 kwoty. Jeszcze bardziej radykalnie sprawa ma się w przypadku, gdy wynagrodzenia wraz ze świadczeniem z ZUS-u przekroczy limit 130 % przeciętego miesięcznego wynagrodzenia na kwartał kalendarzowy. Stanowi to kwotę 3769,80 zł miesięcznie. W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesza wypłacane świadczenie w całości. Co ważne i godnie podkreślenia świadczenie jest zawieszone a niecałkowicie likwidowane. Oznacza to, że jeśli po pewnym czasie osoba niepełnosprawna przestanie pracować lub będzie zarabiać mniej, to wtedy świadczenie powróci. Wysokość zależna jest od tego czy dochód przekroczył limit 2090,90 zł. W tej sytuacji nie dziwi fakt, że niepełnosprawni wolą otrzymywać mniejsze wynagrodzenie, by nie utracić prawa do części lub całości renty. W takiej sytuacji także pracodawca widzi większe korzyści, gdyż może oszczędzić na wynagrodzeniu i chętniej zatrudnia osobę ze świadczeniem.

Kategorie: Niepełnosprawni | Tagi: , , , ,

Dofinansowanie do pensji

26 lutego 2013

Dofinansowanie do pensji Firmy, które zdecydują się zatrudnić osoby niepełnosprawne mogą liczyć na dofinansowanie związane z przyjęciem do pracy niesprawnych. Wiele instytucji wspierających te osoby udziela wsparcia w postaci dotacji do pensji czy na wyposażenie stanowiska pracy. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przewiduje, że dopłata taka ma być formą spłaty pracodawcy, który musiał ponieść koszty z tytułu dodatkowego urlopu, przerwy w pracy czy pomocnika dla niepełnosprawnego. Co więcej refundacja taka nie ma nic wspólnego z tym jakie stanowisko zajmuje podwładny czy jakiej wysokości ma wynagrodzenie. Zatem nie można powiedzieć, że pracodawca otrzymuje chorego pracownika za darmo i że wydatki z państwa pokrywają wszystkie koszty jego utrzymania. I tak po zmianie przepisów od 1 lipca 2012 roku kwota dofinansowania wynosi: dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 180 % najniższego wynagrodzenia, pracownik o umiarkowanym stopniu niesprawności może otrzymać 115 % najniższego wynagrodzenia, natomiast ktoś z lekkim stopniem uszczerbku na zdrowiu ma szansę na 45 % najniższego wynagrodzenia. Od września 2012 roku za najniższe wynagrodzenie uznać należy minimalne wynagrodzenie z roku 2011, czyli 1386 zł. Szerzej o tym zagadnieniu mówi ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych art. 3 uchwalona przez Sejm 28 czerwca 2012 roku. Jednak zanim zostaną złożone stosowne dokumenty pracodawca musi spełnić kilka warunków. Jego firma musi zatrudniać mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na cały etat, lub też gdy pracodawca zatrudnia więcej niż 25 osób z tym, że 6% z nich muszą stanowić osoby niepełnosprawne lub też jest to zakład pracy chronionej. Wyjątkiem jest sytuacja gdy owy pracownik otrzymuje część swego wynagrodzenia ze środków publicznych. Zmiany czekają też tzw. „zakłady pracy chronionej”. Aby uzyskać status takiej placówki wskaźniki muszą osiągnąć 50 % zatrudnionych, a w tym 20 % pracowników musi posiadać orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jeszcze przed złożeniem wniosku należy się zastanowić czy firma i pracodawca dysponują odpowiednią ilością dokumentów i zaświadczeń i czy zakład pracy spełnia wymagane warunki. Na początku pracodawca musi zarejestrować się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz złożyć stosowne dokumenty.

Kategorie: Niepełnosprawni, Umowy | Tagi: , , , , ,

Składki na ZUS

30 grudnia 2012

Składki na ZUS Od stycznia 2004 roku pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się także o refundację kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne. Mogą to być osoby niepełnosprawne podejmujące działalność gospodarczą, zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, firmy zatrudniające mniej niż 25 osób lub zakłady z co najmniej 25 pracownikami w przeliczeniu na etaty, w których 6% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Zakłady pracy chronionej otrzymują dofinansowanie na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Zakłady pracy na tzw. otwartym rynku pracy (co mniej niż 25 osób lub co najmniej 25 osób i 6% niepełnosprawnych) mają finansowane składki emerytalne. Natomiast niepełnosprawni, którzy prowadzą własną firmę otrzymują refundacje składek w zależności od stopnia niepełnosprawności. I tak: zaliczeni do znacznego stopnia niepełnosprawności otrzymują dofinansowanie w wysokości 75% ubezpieczenia emerytalnego, osoby z umiarkowanym stopniem płacą połowę składek na ubezpieczenie emerytalne, natomiast lekki stopnień upoważnia do refundacji 50% kwoty na ubezpieczenie wypadkowe. Składki na ZUS płaci w tym przypadku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub budżet państwa. Pracodawcy czy osoby z własną działalnością są z tej czynności zwolnione. Po otrzymaniu części kwoty na składki społeczne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych powiadamia osobę, która otrzymała dofinansowanie o tym ile jeszcze pozostało do zapłaty. Działania te są zgodne z ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a dokładnie jest to artykuł 25 tej ustawy z późniejszymi zmianami. Osoba zainteresowana wyżej wymienioną dotacją powinna zgłosić się z wnioskiem o dofinansowanie składek oraz z deklaracją ubezpieczeniową składek. Dokumentacja zgłoszeniowa obowiązuje rok. Po tym okresie można wystąpić z nowym wnioskiem. Wart podkreślenia jest fakt, iż część składek na ubezpieczenie społeczne z budżetu państwa lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywane są zarówno za zatrudnione osoby niepełnosprawne jak i ich pracodawców. Szczegółami dotyczącymi kwot i proporcji dysponuje PFRON, który także jest w posiadaniu wzorów druków i wykazu szczegółowej dokumentacji potrzebnej do zdobycia dofinansowania.

Kategorie: Niepełnosprawni | Tagi: , , , , ,

Przydatność umowy użyczenia

6 grudnia 2012

Przydatność umowy użyczenia Bez cienia wątpliwości można stwierdzić fakt, że druki zus są w dzisiejszych czasach przydatna wielu ludziom. Dzięki niej można oczywiście użyczyć swojego mienia całkowicie zgodnie z prawem drugiej osobie, także nie ma nic dziwnego w tym, że tak wiele osób chętnie korzysta z tej opcji, bo może im się to niezwykle opłacić. Takie druki zus mają w sobie oczywiście wiele zalet, chodzi tutaj przede wszystkim o to, że dzięki niej zapewnimy sobie bezpieczeństwo odzyskania pożyczonego mienia, także warto sporządzić taką umowę przed zdecydowaniem się na tego typu proceder. Chyba każdy z nas wie jednak dobrze o tym, że aktualnie przydatna jest nie tylko taka umowa, lecz jeszcze dużo większa liczba dokumentów. Mowa tutaj na przykład o wnioskach dostępnych do pobrania w sieci internetowej. Na przykład wniosek o urlop macierzyński cieszy się w obecnych czasach naprawdę sporym zapotrzebowaniem, ponieważ istnieje przecież wiele matek pracujących, które bardzo chętnie przechodzą na urlop macierzyński, ale muszą one najpierw złożyć odpowiedni wniosek. Na pewno taki wniosek o urlop macierzyński może przynieść takim kobietom wiele dobrego, a to głównie z tego względu, że dzięki niemu pracodawca spojrzy na nas łaskawszym okiem, dlatego też należy się starać wypełniać odpowiednio taki wniosek, co nie zawsze jest niewątpliwie prostym zadaniem. Wypełniając wniosek o urlop macierzyński nie zawsze wiemy jak się za to konkretnie zabrać. Za pomocą sieci internetowej można zdobyć oczywiście wiele przydatnych informacji na ten temat, dzięki którym z całą pewnością łatwiej będzie nam taki wniosek wypełnić. Wielu z nas doskonale zdaje sobie jednak sprawę z tego, że istnieje wiele for internetowych, na których na co dzień dyskutuje się właśnie na takie tematy. Pewne jest jednak to, że takich informacji jest tam sporo, dlatego też musimy uważnie szukać takich, które nam się w danym momencie przydadzą. Taki wniosek o urlop macierzyński jest oczywiście niezwykle przydatny, bowiem dzięki niemu można zapewnić sobie uzyskanie takiego urlopu, co dla pracujących matek jest niezwykle istotne. Musimy jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie informacje na ten temat znalezione w Internecie są godne zaufania, dlatego też należy je niewątpliwie sprawdzać przed skorzystaniem z nich. Śmiało można rzec, że jeżeli interesuje nas druki zus to także bez większych problemów można znaleźć na wielu stronach internetowych przydatne informacje na ten temat. Ważne jest jednak to, że takie druki zusa przydają nam się w wielu sytuacjach, dzięki niej w stu procentach zgodnie z prawem możemy użyczyć na określony czas innej osobie własną ruchomość lub też nieruchomość, jeżeli tylko nas to interesuje.

Kategorie: Umowy | Tagi: , , , , , ,