Magazyn Park
Jak prowadzić firmę

Fundraising jako sposób na pozyskanie funduszy

28 lutego 2013

Fundraising jako sposób na pozyskanie funduszy Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową organizacji pozarządowych nie jest wcale taka prosta, gdyż społeczeństwo nasze, choć ofiarne, nie jest skłonne do ciągłych wyrzeczeń i przekazywania pieniędzy na coraz to inne cele. Fundacja, aby pozyskać fundusze, musi zaangażować całkiem spore środki, nie tylko finansowe ale przede wszystkim osobowe. Jednym ze skuteczniejszych sposobów pozyskiwania środków jest fundraising. Zajmują się nim osoby, które potrafią w odpowiedni sposób zorganizować zbiórki pieniędzy, posiadają kreatywne pomysły, które zachęcają do zainteresowania się danym tematem a przede wszystkim potrafią rozmawiać i nakłaniać potencjalnych darczyńców do wsparcia fundacji. Najlepsi fundraiserzy są osobami specjalnie szkolonymi w tej dziedzinie, która jest stosunkowo młoda jednak prężnie rozwijająca się. Skuteczny fundraiser potrafi generować większość przychodów fundacji, na rzecz której pracuje dzięki czemu ta może w szybszym tempie się rozwijać i generować kolejne wzrosty pozyskanych funduszy a co za tym idzie, w skuteczniejszy sposób pomagać potrzebującym. Każda fundacja czy organizacja pozarządowa potrzebuje wsparcia społeczeństwa, sponsorów, filantropów. Nie zawsze jednak udaje się uzyskać potrzebne wsparcie i zebrać odpowiednią ilość pieniędzy na swoją działalność. Od zawsze tego typu organizacjom pomagały osoby, które potrafiły skutecznie przekonywać innych o konieczności przekazania datków na szczytne cele. Od kilku lat w Polsce rozwija się fundraising, czyli działalność osób, które zawodowo parają się pozyskiwaniem takich środków. Fundraiserzy zajmują się tym na co dzień, znają się na tym lepiej niż zwykły wolontariusz, potrafią być skuteczni i przekonujący. W przeciwieństwie do wolontariuszy pracują za procent uzyskanych przez siebie funduszy, dlatego można to zajęcie traktować jako zawód, wolna profesję. Nie każdą instytucję stać na wynajęcie fundraisera, jednak wielu z nich zadowala się właśnie procentem od uzyskanych przychodów a nie wymaga opłacania stałej pensji. Takie osoby coraz częściej pojawiają się w organizacjach non-profit.

Kategorie: Fundacje | Tagi: , , , , ,

Organizacja akcji charytatywnej

20 grudnia 2012

Organizacja akcji charytatywnej Fundraiserzy organizujący imprezę, na której zbierane będą datki na szczytny cel muszą zadbać o wiele aspektów, które w końcowym rozrachunku zaważą o powodzeniu całej akcji lub też jej fiasku. Przede wszystkim potrzebna jest wyraźna i rzetelna informacja, na jaki cel zbierane będą pieniądze, w jakim miejscu, w jakim czasie i w jakiej formie. Wszystkie te informacje muszą zostać zawarte na zaproszeniach, ulotkach czy plakatach, w zależności w jakiej formie przeprowadzana będzie akcja informacyjna. Ważne jest także wybranie odpowiedniego miejsca, najlepiej takiego, które wszyscy znają i do którego łatwo jest dotrzeć. Kolejny ważny wybór to odpowiedni czas. Najlepsza jest sobota, kiedy to większość ludzi nie pracuje i ma czas wolny. Ponieważ niedziela to z reguły bardziej rodzinny dzień, sobota wydaje się być lepszym rozwiązaniem. Ostatnia, nie mniej ważna sprawa to dobór odpowiednich i zaufanych współpracowników. Rzetelni i uczciwi wolontariusze muszą wzbudzać zaufanie i działać w sposób profesjonalny. Przy doborze tych wszystkich czynników każda impreza charytatywna powinna przynieść sukces.

Kategorie: Sponsoring | Tagi: , , , , ,