Magazyn Park
Jak prowadzić firmę

1 procent z podatku

10 marca 2013

1 procent z podatku Działający w Polsce Fundraiserzy nie mogą z pewnością liczyć na takie sumy jakie udaje się pozyskać ich odpowiednikom w Stanach Zjednoczonych czy w zachodniej Europie, jednak nadal są to poważne kwoty do uzyskania. Specjaliści od pozyskiwania funduszy mają wiele sposobów na osiągnięcie celu i muszą korzystać z każdej dostępnej okazji, aby pozyskać jak najwięcej funduszy. Od kilku lat Polacy mają możliwość przeznaczyć 1 procent swojego podatku na cele charytatywne i rolą fundraiserów jest przekonać jak największą liczbę rodaków do wpisania w deklaracji podatkowej właśnie tą a nie inną organizację dobroczynną. Poza tym organizowanych jest wiele akcji, mających na celu zbiórki pieniędzy i w tym także fundraiserzy muszą się wykazać inicjatywą mającą na celu jak największe zainteresowanie rzeczoną akcją. Tak więc oprócz samego zdobywania pieniędzy, ważnym zadaniem jest uświadamianie społeczeństwa o konieczności niesienia pomocy oraz informowanie o możliwych sposobach przekazywania datków na rzecz fundacji i organizacji pozarządowych.

Kategorie: Fundacje, Sponsoring | Tagi: , , , , ,

Fundacje w Polsce

24 grudnia 2012

Fundacje w Polsce Od wielu lat spotykamy się ze zjawiskiem fundacji. Te organizacje pojawiły się w Polsce jak grzyby po deszczu na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia i stanowią obecnie bardzo ważny element naszego życia społecznego. Tam, gdzie niewystarczająca jest pomoc organizacji rządowych lub gdzie po prostu brakuje środków na szczytne cele, tam właśnie działają liczne fundacje. Dzięki nim wielu osobom czy grupom społecznym udało się pomóc, nie tylko materialnie ale także mentalnie. Każda fundacja ma swój cel, na który zbiera a następnie przeznacza fundusze. Istnieje wiele form zbierania pieniędzy dla fundacji. Są to między innymi aukcje, akcje społeczne, akcje SMS-owe, licytacje czy fundraising. Niektóre fundacje nie zbierają pieniędzy lecz dobra rzeczowe lub intelektualne, które następnie przekazują na rzecz potrzebujących. Trudno jest przeliczyć pomoc uzyskaną z działalności licznych fundacji na konkretne, mierzalne efekty, gdyż nie tylko to liczy się w tej działalności. Liczy się przede wszystkim pomoc drugiemu człowiekowi. Zakładanie fundacji ma na celu niesienie pomocy konkretnym ludziom lub grupom społeczności, ewentualnie zwrócenie uwagi na pewien społeczny problem, jaki dotyka nas wszystkich. Przykładem mogą tutaj być fundacje ekologiczne, które starają się zmieniać światopogląd społeczeństwa i tak kierować myśleniem ludzi, aby ci w większym stopniu zaczęli dbać o środowisko. Największym problemem każdej fundacji jest pozyskiwanie środków na finansowanie swojej działalności. Sposobów jest wiele, jednak nie zawsze wszystkie z nich prowadzą do celu. Najlepiej funkcjonują te fundacje, w które zaangażowane są znane lub bogate osoby. W ten sposób fundacja zyskuje na wiarygodności a darczyńcy chętniej przekazują pieniądze. Innym skutecznym sposobem pozyskiwania środków jest działalność fundraiserów, którzy potrafią sprawnie poruszać się po świecie biznesu i zainteresować potencjalnych darczyńców wspieraniem konkretnej szlachetnej idei. Osoby te potrafią odpowiednio zorganizować zbiórkę pieniędzy aby jak najwięcej osób zainteresowało się tematem i wsparło szlachetny pomysł.

Kategorie: Fundacje, Sponsoring | Tagi: , , , , ,

Idea filantropii

14 grudnia 2012

Idea filantropii Zadaniem fundraisera jest nie tylko zebranie funduszy na szczytny cel ale również propagowanie idei filantropii oraz umacnianie więzi pomiędzy darczyńcą a fundacją czy organizacją pozarządową. Bardzo ważne jest, aby przekonywać ludzi do idei pomagania i wspierania organizacji charytatywnych i tym podobnych, gdyż te działania maja na celu wspomożenie społeczeństwa a w rezultacie polepszenie warunków życia w kraju. Istotne jest to, aby działania fundacji były jak najbardziej przejrzyste i jasne, gdyż dzięki temu może ona wzbudzić zaufanie. Fundraiser musi nie tylko zbierać pieniądze ale również przekazywać informacje na temat działalności prowadzonej przez organizacje, którą reprezentuje, pokazywać w jaki sposób te pieniądze zostają wykorzystane. Wiele fundacji prezentuje wszystkie swoje wydatki na stronach internetowych, dzięki czemu ich działalność jest przejrzysta. Sponsorzy nie mogą mieć najmniejszych wątpliwości, czy aby ich pieniądze nie trafiają do czyichś prywatnych kieszeni zamiast do potrzebujących. Bardzo trudno jest dokładnie przetłumaczyć angielski zwrot „fundraiser” na język polski. Jednym słowem nie da się tego zastąpić, dlatego wymyślono termin specjalista ds. pozyskiwania funduszy. Jest to całkiem adekwatne sformułowanie, gdyż taka osoba rzeczywiście przede wszystkim pozyskuje fundusze dla organizacji, na rzecz której pracuje a przy tym musi być specjalistą. Obecnie trudno jest osobom, które nie mają większego pojęcia o sposobach pozyskiwania funduszy działać skutecznie. Należy przejść liczne szkolenia a najlepiej zdobyć dyplom „Profesjonalnego Fundraisera”, który można otrzymać dzięki szkoleniom dofinansowywanym przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie takie prowadzone jest przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu od tego roku. Do tej pory trzeba było bazować na samodzielnie zdobywanym doświadczeniu, uczyć się na własnych błędach, ewentualnie korzystać z zagranicznych szkoleń. Teraz można zdobyć niezbędną wiedzę już w Polsce, dzięki czemu liczba zawodowych fundraiserów powinna wkrótce znacząco wzrosnąć.

Kategorie: Fundacje | Tagi: , , , , , ,