Magazyn Park
Jak prowadzić firmę

Fundraising jako sposób na pozyskanie funduszy

28 lutego 2013

Fundraising jako sposób na pozyskanie funduszy Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową organizacji pozarządowych nie jest wcale taka prosta, gdyż społeczeństwo nasze, choć ofiarne, nie jest skłonne do ciągłych wyrzeczeń i przekazywania pieniędzy na coraz to inne cele. Fundacja, aby pozyskać fundusze, musi zaangażować całkiem spore środki, nie tylko finansowe ale przede wszystkim osobowe. Jednym ze skuteczniejszych sposobów pozyskiwania środków jest fundraising. Zajmują się nim osoby, które potrafią w odpowiedni sposób zorganizować zbiórki pieniędzy, posiadają kreatywne pomysły, które zachęcają do zainteresowania się danym tematem a przede wszystkim potrafią rozmawiać i nakłaniać potencjalnych darczyńców do wsparcia fundacji. Najlepsi fundraiserzy są osobami specjalnie szkolonymi w tej dziedzinie, która jest stosunkowo młoda jednak prężnie rozwijająca się. Skuteczny fundraiser potrafi generować większość przychodów fundacji, na rzecz której pracuje dzięki czemu ta może w szybszym tempie się rozwijać i generować kolejne wzrosty pozyskanych funduszy a co za tym idzie, w skuteczniejszy sposób pomagać potrzebującym. Każda fundacja czy organizacja pozarządowa potrzebuje wsparcia społeczeństwa, sponsorów, filantropów. Nie zawsze jednak udaje się uzyskać potrzebne wsparcie i zebrać odpowiednią ilość pieniędzy na swoją działalność. Od zawsze tego typu organizacjom pomagały osoby, które potrafiły skutecznie przekonywać innych o konieczności przekazania datków na szczytne cele. Od kilku lat w Polsce rozwija się fundraising, czyli działalność osób, które zawodowo parają się pozyskiwaniem takich środków. Fundraiserzy zajmują się tym na co dzień, znają się na tym lepiej niż zwykły wolontariusz, potrafią być skuteczni i przekonujący. W przeciwieństwie do wolontariuszy pracują za procent uzyskanych przez siebie funduszy, dlatego można to zajęcie traktować jako zawód, wolna profesję. Nie każdą instytucję stać na wynajęcie fundraisera, jednak wielu z nich zadowala się właśnie procentem od uzyskanych przychodów a nie wymaga opłacania stałej pensji. Takie osoby coraz częściej pojawiają się w organizacjach non-profit.

Kategorie: Fundacje | Tagi: , , , , ,

Fundraising

5 stycznia 2013

Fundraising Zjawisko fundraisingu nie jest wcale nowym zjawiskiem, gdyż gromadzeniem datków od zawsze zajmowali się pracownicy lub wolontariusze przeróżnych organizacji. Obecnie jednak zmieniają się metody zbierania funduszy i stąd to nowoczesne określenie. Współcześnie fundraising stosuje liczne metody stosowane w komercyjnych aspektach działalności marketingowej oraz w reklamie. Dodatkowo fundraising zajmuje się budowaniem wizerunku organizacji tak samo, jak dział PR buduje wizerunek wielkich firm. Fundraiserzy szukają najlepszych sposobów na dotarcie do darczyńcy, przy czym interesują ich także potrzeby sponsorów, na przykład czy chcą być wymieniani w mediach i przy okazjach organizowanych spotkań, czy też pragną pozostać anonimowymi filantropami. Obecnie fundraiser to pełnoprawny zawód, posiadający własna etykę, metodologię i kadrę. Osoby zajmujące się tego typu działalnością muszą posiadać określone cechy interpersonalne, bardzo podobne do tych, które posiadają osoby pracujące w reklamie i marketingu. Muszą także cały czas podnosić swoje umiejętności, gdyż zawód jest rozwojowy i warto być na bieżąco z nowymi rozwiązaniami. Najważniejszym na świecie ośrodkiem fundraisingu są Stany Zjednoczone. Association of Fundraising Professionals ( Amerykańskie Stowarzyszenie Zawodowych Fundraiserów) zrzesza przeszło 30 tysięcy członków i cały czas się rozrasta. Instytucja ta wyznacza kierunki działania dla fundraiserów na całym świecie. To tam opracowywane są nowoczesne metody a także zasady działania fundraiserów. Również to stowarzyszenie jest odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków rozwoju tego zawodu a także promocję i tworzenie struktur szkoleniowych. Fundraiserzy cały czas muszą doskonalić się i podnosić swoje kwalifikacje aby jeszcze skuteczniej działać na rzecz instytucji czy fundacji, które ich zatrudniają. W tym zawodzie najczęściej można spotkać osoby z wykształceniem public relations, marketingowym, socjologicznym, psychologicznym. Są to najczęściej osoby, które podczas swojej komercyjnej kariery doszły do przekonania, że pieniądze to nie wszystko i że warto pomagać innym, gdyż taka działalność jest dla nich cenniejsza.

Kategorie: Fundacje, Sponsoring | Tagi: , , , ,