Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Składki na ZUS

30 grudnia 2012

Składki na ZUS Od stycznia 2004 roku pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się także o refundację kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne. Mogą to być osoby niepełnosprawne podejmujące działalność gospodarczą, zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, firmy zatrudniające mniej niż 25 osób lub zakłady z co najmniej 25 pracownikami w przeliczeniu na etaty, w których 6% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Zakłady pracy chronionej otrzymują dofinansowanie na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Zakłady pracy na tzw. otwartym rynku pracy (co mniej niż 25 osób lub co najmniej 25 osób i 6% niepełnosprawnych) mają finansowane składki emerytalne. Natomiast niepełnosprawni, którzy prowadzą własną firmę otrzymują refundacje składek w zależności od stopnia niepełnosprawności. I tak: zaliczeni do znacznego stopnia niepełnosprawności otrzymują dofinansowanie w wysokości 75% ubezpieczenia emerytalnego, osoby z umiarkowanym stopniem płacą połowę składek na ubezpieczenie emerytalne, natomiast lekki stopnień upoważnia do refundacji 50% kwoty na ubezpieczenie wypadkowe. Składki na ZUS płaci w tym przypadku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub budżet państwa. Pracodawcy czy osoby z własną działalnością są z tej czynności zwolnione. Po otrzymaniu części kwoty na składki społeczne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych powiadamia osobę, która otrzymała dofinansowanie o tym ile jeszcze pozostało do zapłaty. Działania te są zgodne z ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a dokładnie jest to artykuł 25 tej ustawy z późniejszymi zmianami. Osoba zainteresowana wyżej wymienioną dotacją powinna zgłosić się z wnioskiem o dofinansowanie składek oraz z deklaracją ubezpieczeniową składek. Dokumentacja zgłoszeniowa obowiązuje rok. Po tym okresie można wystąpić z nowym wnioskiem. Wart podkreślenia jest fakt, iż część składek na ubezpieczenie społeczne z budżetu państwa lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywane są zarówno za zatrudnione osoby niepełnosprawne jak i ich pracodawców. Szczegółami dotyczącymi kwot i proporcji dysponuje PFRON, który także jest w posiadaniu wzorów druków i wykazu szczegółowej dokumentacji potrzebnej do zdobycia dofinansowania.

Kategorie: Niepełnosprawni | Tagi: