Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Praca na rzecz fundacji

10 lutego 2013

Praca na rzecz fundacji Praca na rzecz fundacji nie jest wcale taką łatwą sprawą. Zajęcie to jest bardzo wyczerpujące, gdyż trzeba naprawdę wiele się nachodzić i naprosić aby uzyskać jakiekolwiek wsparcie dla celów, jakie przyświecają danej organizacji. Zbieranie funduszy, czyli fundraising, to bardzo żmudne zajęcie, jednak wiele osób jest swoja pracą zafascynowanych, gdyż pomimo wielu niepowodzeń każdy sukces dodaje skrzydeł i jest wielkim osiągnięciem. Przekonanie sponsora do przekazania znaczącej kwoty na wsparcie dla organizacji jest trudne, jednak nie niemożliwe. Odpowiednio przygotowany fundraiser, z dużym doświadczeniem a przede wszystkim z właściwym nastawieniem może dokonać wielkich rzeczy na rzecz fundacji, dla której pracuje. Dlatego też wiele organizacji inwestuje w swoich wolontariuszy i wysyła ich na odpowiednie szkolenia, które wzbogacają ich wiedzę i uczą nowych technik pozyskiwania pieniędzy. Jest to ważne, gdyż w dzisiejszych czasach firmy i osoby prywatne niechętnie dzielą się swoimi pieniędzmi i trzeba je skutecznie przekonywać, że warto jednak pomagać potrzebującym.

Kategorie: Fundacje | Tagi:

Dobór nielosowy

6 lutego 2013

Dobór nielosowy Dobór nielosowy polega na tym, że o doborze jednostek decyduje badacz posługując się wiedzą na temat struktury badanej zbiorowości. Do tej grupy zaliczają się: dobór wielostopniowy, dobór jednostek typowych oraz dobór celowy (proporcjonalny). Dobór wielostopniowy polega na podziale całej zbiorowości według przyjętych kryteriów i wyborze jednostki najbardziej typowej. Dobór jednostek typowych polega na tym, że badacz określa jakimi cechami powinna charakteryzować się ta jednostka i uwzględnia w badaniu tylko jednostki spełniające postawione warunki. Dobór celowy to wybór jednostek dokonywany w taki sposób, aby oddać strukturę zbiorowości, z której została wybrana próba. W tym celu należy podzielić całą zbiorowość na określone grupy, a następnie wybrać próbę zachowując ścisłe proporcje jednostek badanych. Spośród doboru nielosowego próby badawczej najczęściej korzysta się z doboru celowego. Większe przedsiębiorstwa wyodrębniają specjalne stanowiska dla osób zajmujących się doborem próby w ten właśnie sposób.

Kategorie: Markieting | Tagi:

Klasyfikacja rynku

5 lutego 2013

Klasyfikacja rynku Rynek dzieli się na trzy kryteria: kryterium zasięgu terytorialnego, kryterium przedmiotu wymiany oraz kryterium dominacji podmiotu rynku. Kryterium zasięgu terytorialnego wyróżnia rynek lokalny, regionalny, krajowy, zagraniczny, międzynarodowy oraz globalny. Kryterium dominacji podmiotu rynku wyróżnia rynek sprzedawcy oraz rynek nabywcy. Natomiast kryterium przedmiotu wymiany wyróżnia rynki finansowe, rynki pracy oraz dóbr i usług. Rynek dóbr i usług dzieli się na runek dóbr i usług konsumpcyjnych oraz rynek dóbr i usług produkcyjnych. Rynek dóbr i usług konsumpcyjnych dzieli się na rynek dóbr nietrwałych, rynek dóbr trwałego użytku oraz rynek usług konsumpcyjnych, który dzieli się na rynek indywidualny, rynek zbiorowy oraz rynek ogólnospołeczny. Natomiast rynek dóbr i usług produkcyjnych dzieli się na rynek surowców i materiałów, rynek inwestycyjny oraz rynek usług produkcyjnych. Owa klasyfikacja najczęściej przedstawiana jest w postaci tabelarycznej i stanowi podstawę podziału rynku. Przedstawienie rynku badań marketingowych oraz w jaki sposób są owe rynki klasyfikowane.

Kategorie: Markieting, Rynek | Tagi:

Kadry i pracownicy niepełnosprawni

29 stycznia 2013

Kadry i pracownicy niepełnosprawni Kiedy ktoś jest niepełnosprawny, jest często uważany za mniej zdolnego do pracy, niż przeciętny człowiek. Niepełnosprawni nie są zbyt chętnie zatrudniani przez pracodawców. Dzieje się tak dlatego, ponieważ firmy są przekonane, że niepełnosprawny pracownik będzie tylko kosztem dla nich, a poza tym nie wykona zadań tak dobrze, jak osoba sprawna. Takie podejście jest nie tylko niezgodne z prawem, ale jest to również fałszywa opinia. Bez względu na stopień niepełnosprawności, zazwyczaj w firmie jest co najmniej jedno stanowisko dopasowane do możliwości tej osoby. Wiele pracodawców redukuje płace osób niepełnosprawnych. Często pomimo wykonywania tej samej czynności co osoba sprawna, otrzymują mniejsze wynagrodzenie. Jest to typowym przykładem dyskryminacji. Na takie praktyki powinna zareagować między innymi firmowa administracja kadrowa, która ma wgląd we wszystkie dokumenty pracownicze, w tym listy płac. Kadry, jako dział firmy który zawsze musi być na bieżąco z przepisami, może rozpoznać temat dofinansowania dla niepełnosprawnego pracownika. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne, mogą pomóc stworzyć lepsze warunki pracy dla takiej osoby. Osoby niepełnosprawne mogą świadczyć naszej firmie outsourcing w wielu dziedzinach. W przypadku kiedy praca będzie wykonywana w miejscu zamieszkania takiej osoby, będziemy mówili o pracy zdalnej za pośrednictwem internetu. Czy mamy jakiś wpływ na to, aby tacy pracownicy generowali nam większe zyski? Tak, ale w pierwszej kolejności należy wyposażyć się w rzetelną wiedzę z zakresu prawa pracy, oraz tematu unijnych dofinansowań i promocji zatrudnienia niepełnosprawnych. Jeśli twoje kadry nie dysponują taką wiedzą, możesz zaprenumerować dla nich branżowe periodyki. W przypadku kiedy oczekujesz czegoś więcej, można wziąć pod uwagę całkowite zamknięcie tego działu i powierzenie tych zadań firmie zewnętrznej. Administracja kadrowa prowadzona przez tego typu firmy zazwyczaj stoi na wyższym poziomie, z uwagi na zatrudnianie w nich doświadczonych specjalistów.

Kategorie: Niepełnosprawni, Umowy | Tagi:

« Poprzednie Następne »