Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Outsourcing kadrowo-płacowy

24 grudnia 2012

Outsourcing kadrowo-płacowy Słownikowa definicja outsourcing jest następująca. Ogólnie zjawisko to polega na wpieraniu działalności własnej firmy poprzez zlecanie innych firmom części zadań do wykonania, które są istotne dla rozwoju mojej firmy. Innymi słowy oddaje się część swojej pracy innym firmom, by wykonane przez nie zadania przyniosły korzyść mojej firmie. Działanie takie wynikają z różnych przyczyn. Po pierwsze oddawane innym działania nie są tak bardzo związane z przedmiotem działania firmy, która potrzebuje danych elementów do wykonania w całości swojego zadania. Firma ta nie specjalizuje się w danej dziedzinie i dlatego prosi o pomoc. Przez ten czas pracownicy mogą spotkać się i zastanowić nad bardziej strategicznymi elementami dla rozwoju firmy, na tym wszystkim co jest bezpośrednim celem firmy. Jeszcze jedną korzyścią z takich działań jest to, że pracodawca ma pewność, że zadanie zostało zrobione dobrze, bo zajmuje się daną sprawą firma, której zadaniem głównym jest praca, którą dla nas wykonali. Inną korzyścią jest oszczędność pieniędzy na te działania we własnej firmie (koszty operacyjne), które są bliższe danej firmy. Poza tym kwestia ryzyka jest połowiczna, ponieważ firma ma pewność, że dobrze wykonała swoje zadanie a i nasza strona ma też strach o to czy element jest dobrej jakości. Pierwszy raz tego określenia użyto w 1979 roku i dotyczyło głównie branży motoryzacyjnej. Teraz outsourcing urósł do rangi strategii zarządzania w firmie. Potężne firmy nie wyobrażają sobie teraz produkcji czy wytwarzania usług bez tego instrumentu, bowiem to bardzo ułatwia funkcjonowanie firmy. Natomiast znane jest także zjawisko outsourcing kadrowo-płacowy, który odnosi się do szeroko pojętego zjawisko zatrudniania osób niepełnosprawnych wraz z kadrą pełnosprawną w jednym zakładzie pracy na podobnych lub bliskich osobie stanowiskach pracy w celu szeroko pojętej integracji międzyludzkiej. Potrzebne jest by w XXI wieku coraz bardziej ujawniało się szeroko pojęte równouprawnienie w traktowaniu ludzi chorych, ułomnych w tej czy inny sposób przez resztę społeczeństwa. A pomysł by zatrudniać jednych i drugich w tym samym miejscu jest pomysłem jak najbardziej trafnym w tej dziedzinie. Na rynku pojawia się coraz więcej zakładów pracy, które stawiają na outsourcing pracowników, a dodatkowym atutem takiego zjawiska jest pomoc tym firmom ze strony instytucji państwowych takich jak PFRON.

Kategorie: Markieting, Umowy | Tagi: