Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Ofiarność społeczeństwa

20 lutego 2013

Ofiarność społeczeństwa Coraz mniejszy odsetek naszego społeczeństwa deklaruje przekazywanie chociażby drobnych kwot na rzecz organizacji pozarządowych i ich wspieranie. Obecnie jest to około jednej trzeciej Polaków, kiedy to jeszcze dwa lata temu pomoc potrzebującym deklarowała blisko połowa naszych rodaków. Ten spadek jest podyktowany nie tylko pogarszającą się sytuacją ekonomiczną w kraju ale przede wszystkim brakiem działań, które mają na celu jak największe uświadomienie społeczeństwa o potrzebie wsparcia licznych projektów. Dodatkowo zmniejszają się również przekazywane kwoty. Najczęściej są to drobne sumy w skali całego roku. Sytuację ratuje trochę przekazywanie 1 procenta podatku dochodowego na rzecz takich instytucji w rocznym zeznaniu podatkowym. Dzięki tej formie pomocy udaje się zebrać całkiem pokaźne sumy. Oprócz tego największe sumy udaje się zebrać dzięki fundraiserom, czyli osobom, które profesjonalnie zajmują się zbieraniem funduszy. Pozostałe kwoty to wynik licznych aukcji, licytacji i lokalnego wspierania szczytnych celów.

Kategorie: Fundacje | Tagi: