Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Niepełnosprawny pracownik na równych prawach z innymi

14 grudnia 2012

Niepełnosprawny pracownik na równych prawach z innymi Polskie prawo pracy stara się zapewnić ochronę dla niepełnosprawnych pracowników, oraz określa wytyczne dla pracodawców, zatrudniających takie osoby. Administracja kadrowa w każdej firmie, jest zobowiązana do tego, aby dobrze znać wszystkie przepisy i wytyczne, dotyczące tego zagadnienia. Osoba niepełnosprawna nie może być pozbawiona możliwości ubiegania się o pracę z powodu swojej niepełnosprawności. Pracodawca nie może jej także odmówić rozmowy o pracę, kiedy dowiedział się, że kandydat jest niepełnosprawny. Jeśli niepełnosprawni zostają zaproszenia na rozmowę, przyszły pracodawca musi, jeśli to konieczne, dokonać odpowiednich korekt w lokalizacji miejsca dla rekrutacji. Nie może mieć miejsce sytuacja, w której niepełnosprawni zostali zaproszenie do budynku, do którego z powodu barier architektonicznych, nie mogą się dostać. Jeśli pracodawca odmawia spełnienia tych wymagań, jego zachowanie może być postrzegane w sposób dyskryminujący, w rezultacie czego osoba niepełnosprawna może mu wytoczyć proces sądowy. Pracodawca ma także obowiązek, aby nie dyskryminować takiej osoby w trakcie trwania stosunku pracy. Administracja kadrowa powinna również poinformować kierownictwa, że firma może starać się o unijne dofinansowania, przeznaczone na poprawę warunków pracy osób niepełnosprawnych. Zmiany mogą dotyczyć stanowisk pracy: np. zaopatrzeniu go w specjalnie przystosowane biurko lub krzesła. Prawo pracy określa także, płace dla takiej osoby nie mogą być niższe, a także że nie może być dyskryminowany ze względu na swoją niepełnosprawność warunkami umowy, możliwościami awansu, uczestnictwem w szkoleniach, zasiłkami i dodatkami oraz ilością godzin nadliczbowych. Dofinansowania jakie mogą zostać przyznane twojej firmie, służą temu, aby w taki sposób przygotować miejsce pracy dla niepełnosprawnego, by twojej firmie nie miały miejsca dyskryminujące zachowania. Jeżeli kadry w twojej firmie nie wiedzą jak podejść do tego tematu, rozważ ich zamianę na outsourcing. Dzięki niemu nawiążesz współpracę ze specjalistami w prawie pracy i kadrach, którzy profesjonalnie pomogą Ci zarządzać pracownikami i związaną z nimi dokumentacją.

Kategorie: Niepełnosprawni | Tagi: