Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Metody zbierania pieniędzy

6 stycznia 2013

Metody zbierania pieniędzy Jest wiele metod za pomocą których fundraiserzy mogą pozyskiwać fundusze dla organizacji na rzecz której pracują. Są fundraiserzy zajmujący się kwestą uliczną, są tacy, którzy zbierają pieniądze przez telefon lub internet. Wielu z nich organizuje loterie, kwesty, bale, zawody sportowe i imprezy charytatywne. Większość zawodowych fundraiserów wybiera jednak bezpośrednia formę działalności i kontaktuje się bezpośrednio z firmami, które są potencjalnymi darczyńcami. Niekiedy przekonują nie tylko właścicieli czy zarząd firmy do wpłacenia pewnych kwot na cele dobroczynne ale także załogę, która może dobrowolnie przekazywać część swoich wynagrodzeń. Jest to tak zwany program składki pracowniczej, który polega na tym, że pracownicy dobrowolnie przekazują niewielką część swojej pensji na szczytny cel. Jest to odliczane od ich miesięcznego uposażenia i przekazywane na konto wybranego programu społecznego. W taki oto sposób cała firma jest zaangażowana w pomoc charytatywną i pomaga osobom potrzebującym. Jest wiele istotnych cech, jakie muszą posiadać specjaliści od pozyskiwania funduszy, czyli fundraiserzy. Przede wszystkim muszą to być osoby otwarte, potrafiące szybko i łatwo nawiązać kontakt z drugą osobą. Muszą posiadać umiejętność prowadzenia rozmowy, negocjowania a także nawiązywania pozytywnych kontaktów. Muszą też dać się zapamiętać i to z dobrej strony, gdyż nie zawsze po pierwszym kontakcie uda się uzyskać sukces. Często nad darczyńcą trzeba popracować trochę dłużej, przekonać go używając rozsądnych i merytorycznych argumentów. Fundraising to nie jest łatwe zajęcie, gdyż trzeba się liczyć przede wszystkim z licznymi odmowami, tylko niewielki procent osób, z którymi fundraiser się skontaktuje zdecyduje się udzielić wsparcia dla reprezentowanej przez niego fundacji czy organizacji. Dlatego konieczna cechą fundraisera jest także cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celu. Trzeba także być dobrze wychowanym i nie dać się sprowokować ani wyprowadzić z równowagi, szczególnie przez osoby, które w agresywny i nieprzyjemny sposób odmawiają pomocy.

Kategorie: Sponsoring | Tagi: