Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Kwestionariusz pomiarowy

20 grudnia 2012

Kwestionariusz pomiarowy Kwestionariusz to zbiór pytań zapisanych w określony sposób dotyczących przedmiotu badania. Kwestionariusz wykorzystywany jest zarówno w badaniach, przeprowadzanych w formie ankiet, wywiadów, eksperymentów i obserwacji. Kwestionariusz składa się z następujących rodzajów pytań: merytorycznych i metryczkowych. Pytanie merytoryczne dotyczą przedmiotów badania. Natomiast pytania metryczkowe (statystyczne), które mają na celu scharakteryzować respondenta z punktu widzenia określonych cech (np. określić wiek, płeć, wykształcenie, wykonywany zawód itp.). Ze względu na budowę pytania dzielą się na: pytania otwarte, zamknięte oraz półotwarte. Pytanie otwarte umożliwiają respondentowi samodzielne formułowanie odpowiedzi. Pytania zamknięte zawierają z góry wyznaczone możliwości odpowiedzi tzw. kafeterię. Pytania półotwarte są połączeniem dwóch pierwszych rodzajów pytań. Pytania te zawierają wiarianty odpowiedzi, ale dają również możliwość dopisania wariantu odpowiedzi przez respondenta (np. podaj nazwę swojego operatora – wariant inne – jakie?).

Kategorie: Markieting, Umowy | Tagi: