Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Archiwum kategorii ‘Umowy’

Outsourcing kadrowo-płacowy

24 grudnia 2012

Outsourcing kadrowo-płacowy Słownikowa definicja outsourcing jest następująca. Ogólnie zjawisko to polega na wpieraniu działalności własnej firmy poprzez zlecanie innych firmom części zadań do wykonania, które są istotne dla rozwoju mojej firmy. Innymi słowy oddaje się część swojej pracy innym firmom, by wykonane przez nie zadania przyniosły korzyść mojej firmie. Działanie takie wynikają z różnych przyczyn. Po pierwsze oddawane innym działania nie są tak bardzo związane z przedmiotem działania firmy, która potrzebuje danych elementów do wykonania w całości swojego zadania. Firma ta nie specjalizuje się w danej dziedzinie i dlatego prosi o pomoc. Przez ten czas pracownicy mogą spotkać się i zastanowić nad bardziej strategicznymi elementami dla rozwoju firmy, na tym wszystkim co jest bezpośrednim celem firmy. Jeszcze jedną korzyścią z takich działań jest to, że pracodawca ma pewność, że zadanie zostało zrobione dobrze, bo zajmuje się daną sprawą firma, której zadaniem głównym jest praca, którą dla nas wykonali. Inną korzyścią jest oszczędność pieniędzy na te działania we własnej firmie (koszty operacyjne), które są bliższe danej firmy. Poza tym kwestia ryzyka jest połowiczna, ponieważ firma ma pewność, że dobrze wykonała swoje zadanie a i nasza strona ma też strach o to czy element jest dobrej jakości. Pierwszy raz tego określenia użyto w 1979 roku i dotyczyło głównie branży motoryzacyjnej. Teraz outsourcing urósł do rangi strategii zarządzania w firmie. Potężne firmy nie wyobrażają sobie teraz produkcji czy wytwarzania usług bez tego instrumentu, bowiem to bardzo ułatwia funkcjonowanie firmy. Natomiast znane jest także zjawisko outsourcing kadrowo-płacowy, który odnosi się do szeroko pojętego zjawisko zatrudniania osób niepełnosprawnych wraz z kadrą pełnosprawną w jednym zakładzie pracy na podobnych lub bliskich osobie stanowiskach pracy w celu szeroko pojętej integracji międzyludzkiej. Potrzebne jest by w XXI wieku coraz bardziej ujawniało się szeroko pojęte równouprawnienie w traktowaniu ludzi chorych, ułomnych w tej czy inny sposób przez resztę społeczeństwa. A pomysł by zatrudniać jednych i drugich w tym samym miejscu jest pomysłem jak najbardziej trafnym w tej dziedzinie. Na rynku pojawia się coraz więcej zakładów pracy, które stawiają na outsourcing pracowników, a dodatkowym atutem takiego zjawiska jest pomoc tym firmom ze strony instytucji państwowych takich jak PFRON.

Kategorie: Markieting, Umowy | Tagi:

Kwestionariusz pomiarowy

20 grudnia 2012

Kwestionariusz pomiarowy Kwestionariusz to zbiór pytań zapisanych w określony sposób dotyczących przedmiotu badania. Kwestionariusz wykorzystywany jest zarówno w badaniach, przeprowadzanych w formie ankiet, wywiadów, eksperymentów i obserwacji. Kwestionariusz składa się z następujących rodzajów pytań: merytorycznych i metryczkowych. Pytanie merytoryczne dotyczą przedmiotów badania. Natomiast pytania metryczkowe (statystyczne), które mają na celu scharakteryzować respondenta z punktu widzenia określonych cech (np. określić wiek, płeć, wykształcenie, wykonywany zawód itp.). Ze względu na budowę pytania dzielą się na: pytania otwarte, zamknięte oraz półotwarte. Pytanie otwarte umożliwiają respondentowi samodzielne formułowanie odpowiedzi. Pytania zamknięte zawierają z góry wyznaczone możliwości odpowiedzi tzw. kafeterię. Pytania półotwarte są połączeniem dwóch pierwszych rodzajów pytań. Pytania te zawierają wiarianty odpowiedzi, ale dają również możliwość dopisania wariantu odpowiedzi przez respondenta (np. podaj nazwę swojego operatora – wariant inne – jakie?).

Kategorie: Markieting, Umowy | Tagi:

Czynne i bierne prawo wyborcze obywateli

19 grudnia 2012

Czynne i bierne prawo wyborcze obywateli Czynne i bierne prawo wyborcze obywateli każdego z demokratycznych państw także i w Polsce określa konstytucja. Czynnym prawem wyborczym jest prawo do wybierania swojego przedstawiciela, natomiast biernym prawem wyborczym jest możliwość kandydowania do rangi owego przedstawiciela. W Rzeczpospolitej Polskiej czynne prawo wyborcze ma osoba która najpóźniej w dniu wyborów ukończyła 18 rok życia, korzysta z pełni praw publicznych oraz nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie. Ponadto aby móc wypełnić swoje jakże ważne prawo i obowiązek musi przed komisja wyborczą wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Jeśli chodzi zaś o prawo wyborcze czynne kandydat musi być osoba korzystającą z pełni praw publicznych, zamieszkująca na terytorium Polski przynajmniej przez okres 5lat.W przypadku biernego prawa wyborczego pojawia się problem wyższego cenzusu wieku bowiem kandydat ubiegający się o mandat posła musi ukończyć lat 21, senatora lat 30 natomiast jeśli ubiega się urząd prezydenta lat 35. Kandydat jest wystawiany przez specjalnie powołane komitety wyborcze. Ważność wyborów stwierdza Sąd Najwyższy.

Kategorie: Umowy | Tagi:

Przydatność umowy użyczenia

6 grudnia 2012

Przydatność umowy użyczenia Bez cienia wątpliwości można stwierdzić fakt, że druki zus są w dzisiejszych czasach przydatna wielu ludziom. Dzięki niej można oczywiście użyczyć swojego mienia całkowicie zgodnie z prawem drugiej osobie, także nie ma nic dziwnego w tym, że tak wiele osób chętnie korzysta z tej opcji, bo może im się to niezwykle opłacić. Takie druki zus mają w sobie oczywiście wiele zalet, chodzi tutaj przede wszystkim o to, że dzięki niej zapewnimy sobie bezpieczeństwo odzyskania pożyczonego mienia, także warto sporządzić taką umowę przed zdecydowaniem się na tego typu proceder. Chyba każdy z nas wie jednak dobrze o tym, że aktualnie przydatna jest nie tylko taka umowa, lecz jeszcze dużo większa liczba dokumentów. Mowa tutaj na przykład o wnioskach dostępnych do pobrania w sieci internetowej. Na przykład wniosek o urlop macierzyński cieszy się w obecnych czasach naprawdę sporym zapotrzebowaniem, ponieważ istnieje przecież wiele matek pracujących, które bardzo chętnie przechodzą na urlop macierzyński, ale muszą one najpierw złożyć odpowiedni wniosek. Na pewno taki wniosek o urlop macierzyński może przynieść takim kobietom wiele dobrego, a to głównie z tego względu, że dzięki niemu pracodawca spojrzy na nas łaskawszym okiem, dlatego też należy się starać wypełniać odpowiednio taki wniosek, co nie zawsze jest niewątpliwie prostym zadaniem. Wypełniając wniosek o urlop macierzyński nie zawsze wiemy jak się za to konkretnie zabrać. Za pomocą sieci internetowej można zdobyć oczywiście wiele przydatnych informacji na ten temat, dzięki którym z całą pewnością łatwiej będzie nam taki wniosek wypełnić. Wielu z nas doskonale zdaje sobie jednak sprawę z tego, że istnieje wiele for internetowych, na których na co dzień dyskutuje się właśnie na takie tematy. Pewne jest jednak to, że takich informacji jest tam sporo, dlatego też musimy uważnie szukać takich, które nam się w danym momencie przydadzą. Taki wniosek o urlop macierzyński jest oczywiście niezwykle przydatny, bowiem dzięki niemu można zapewnić sobie uzyskanie takiego urlopu, co dla pracujących matek jest niezwykle istotne. Musimy jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie informacje na ten temat znalezione w Internecie są godne zaufania, dlatego też należy je niewątpliwie sprawdzać przed skorzystaniem z nich. Śmiało można rzec, że jeżeli interesuje nas druki zus to także bez większych problemów można znaleźć na wielu stronach internetowych przydatne informacje na ten temat. Ważne jest jednak to, że takie druki zusa przydają nam się w wielu sytuacjach, dzięki niej w stu procentach zgodnie z prawem możemy użyczyć na określony czas innej osobie własną ruchomość lub też nieruchomość, jeżeli tylko nas to interesuje.

Kategorie: Umowy | Tagi:

« Poprzednie Następne »