Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Archiwum kategorii ‘Umowy’

Zakończenie okresu użyczenia

7 września 2018

Zakończenie okresu użyczenia W umowie użyczenia musi być oczywiście miejsce na zapis, kiedy konkretnie kończy się termin użyczenia innej osobie własnej ruchomości lub też nieruchomości. Jeżeli takiego zapisu tam nie ma, to takie druki zus nie są zgodna z prawem i do niczego się nie nadaje, dlatego też warto zwracać na to uwagę, aby potem nie było przypadkiem z tego powodu jakichś niespodzianek. Pewne jest jednak z całą stanowczością to, że takie druki zus podpisywane zgodnie z prawem daje nam gwarancję tego, że druga osoba nie przedłuży sobie samodzielnie okresu zakończenia takiej umowy, gdyż wtedy to my będziemy musieli wyrazić na to zgodę, a więc wszystko będzie zależało w tym przypadku od naszej decyzji. Warto wspomnieć jednak o tym, że takie zakończenie może być określone lub też nieokreślone w umowie, dlatego też również ten punkt zależy od nas samych. Ważny pod tym względem jest także wniosek o urlop macierzyński, bo w takim wniosku powinno się zawrzeć informacje na temat tego kiedy konkretnie planujemy zakończyć taki urlop, co jest niezwykle istotne. Taki wniosek o urlop macierzyński powinien więc być wypełniony bardzo profesjonalnie, ponieważ dzięki temu mamy większe szanse na to, że zostanie on pozytywnie rozpatrzony, czego każda zainteresowana osoba bardzo by sobie życzyła.

Kategorie: Umowy | Tagi:

Dofinansowanie do pensji

26 lutego 2013

Dofinansowanie do pensji Firmy, które zdecydują się zatrudnić osoby niepełnosprawne mogą liczyć na dofinansowanie związane z przyjęciem do pracy niesprawnych. Wiele instytucji wspierających te osoby udziela wsparcia w postaci dotacji do pensji czy na wyposażenie stanowiska pracy. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przewiduje, że dopłata taka ma być formą spłaty pracodawcy, który musiał ponieść koszty z tytułu dodatkowego urlopu, przerwy w pracy czy pomocnika dla niepełnosprawnego. Co więcej refundacja taka nie ma nic wspólnego z tym jakie stanowisko zajmuje podwładny czy jakiej wysokości ma wynagrodzenie. Zatem nie można powiedzieć, że pracodawca otrzymuje chorego pracownika za darmo i że wydatki z państwa pokrywają wszystkie koszty jego utrzymania. I tak po zmianie przepisów od 1 lipca 2012 roku kwota dofinansowania wynosi: dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 180 % najniższego wynagrodzenia, pracownik o umiarkowanym stopniu niesprawności może otrzymać 115 % najniższego wynagrodzenia, natomiast ktoś z lekkim stopniem uszczerbku na zdrowiu ma szansę na 45 % najniższego wynagrodzenia. Od września 2012 roku za najniższe wynagrodzenie uznać należy minimalne wynagrodzenie z roku 2011, czyli 1386 zł. Szerzej o tym zagadnieniu mówi ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych art. 3 uchwalona przez Sejm 28 czerwca 2012 roku. Jednak zanim zostaną złożone stosowne dokumenty pracodawca musi spełnić kilka warunków. Jego firma musi zatrudniać mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na cały etat, lub też gdy pracodawca zatrudnia więcej niż 25 osób z tym, że 6% z nich muszą stanowić osoby niepełnosprawne lub też jest to zakład pracy chronionej. Wyjątkiem jest sytuacja gdy owy pracownik otrzymuje część swego wynagrodzenia ze środków publicznych. Zmiany czekają też tzw. „zakłady pracy chronionej”. Aby uzyskać status takiej placówki wskaźniki muszą osiągnąć 50 % zatrudnionych, a w tym 20 % pracowników musi posiadać orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jeszcze przed złożeniem wniosku należy się zastanowić czy firma i pracodawca dysponują odpowiednią ilością dokumentów i zaświadczeń i czy zakład pracy spełnia wymagane warunki. Na początku pracodawca musi zarejestrować się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz złożyć stosowne dokumenty.

Kategorie: Niepełnosprawni, Umowy | Tagi:

Kadry i pracownicy niepełnosprawni

29 stycznia 2013

Kadry i pracownicy niepełnosprawni Kiedy ktoś jest niepełnosprawny, jest często uważany za mniej zdolnego do pracy, niż przeciętny człowiek. Niepełnosprawni nie są zbyt chętnie zatrudniani przez pracodawców. Dzieje się tak dlatego, ponieważ firmy są przekonane, że niepełnosprawny pracownik będzie tylko kosztem dla nich, a poza tym nie wykona zadań tak dobrze, jak osoba sprawna. Takie podejście jest nie tylko niezgodne z prawem, ale jest to również fałszywa opinia. Bez względu na stopień niepełnosprawności, zazwyczaj w firmie jest co najmniej jedno stanowisko dopasowane do możliwości tej osoby. Wiele pracodawców redukuje płace osób niepełnosprawnych. Często pomimo wykonywania tej samej czynności co osoba sprawna, otrzymują mniejsze wynagrodzenie. Jest to typowym przykładem dyskryminacji. Na takie praktyki powinna zareagować między innymi firmowa administracja kadrowa, która ma wgląd we wszystkie dokumenty pracownicze, w tym listy płac. Kadry, jako dział firmy który zawsze musi być na bieżąco z przepisami, może rozpoznać temat dofinansowania dla niepełnosprawnego pracownika. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne, mogą pomóc stworzyć lepsze warunki pracy dla takiej osoby. Osoby niepełnosprawne mogą świadczyć naszej firmie outsourcing w wielu dziedzinach. W przypadku kiedy praca będzie wykonywana w miejscu zamieszkania takiej osoby, będziemy mówili o pracy zdalnej za pośrednictwem internetu. Czy mamy jakiś wpływ na to, aby tacy pracownicy generowali nam większe zyski? Tak, ale w pierwszej kolejności należy wyposażyć się w rzetelną wiedzę z zakresu prawa pracy, oraz tematu unijnych dofinansowań i promocji zatrudnienia niepełnosprawnych. Jeśli twoje kadry nie dysponują taką wiedzą, możesz zaprenumerować dla nich branżowe periodyki. W przypadku kiedy oczekujesz czegoś więcej, można wziąć pod uwagę całkowite zamknięcie tego działu i powierzenie tych zadań firmie zewnętrznej. Administracja kadrowa prowadzona przez tego typu firmy zazwyczaj stoi na wyższym poziomie, z uwagi na zatrudnianie w nich doświadczonych specjalistów.

Kategorie: Niepełnosprawni, Umowy | Tagi:

Zewnętrzna administracja kadrami w zgodzie z przepisami

1 stycznia 2013

Zewnętrzna administracja kadrami w zgodzie z przepisami Organizowanie pracy i dokumentacji pracowniczej jest bardzo istotne dla większości legalnie działających firm. Co ważne, w organizowaniu tego typu czynności, należy bezwzględnie przestrzegać prawa pracy. Kadry są odpowiedzialne za to, aby każdy komplet dokumentów pracowniczych stał w zgodzie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i prawami każdego z pracowników. Dzięki odpowiedniej organizacji dokumentów, zarówno kadrom jak i kierownictwu będzie łatwiej uzyskać dostęp do poszukiwanych informacji. Nie każda firma ma możliwość, aby w swojej siedzibie prowadzić kadry. Wymaga to także zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób, co nie zawsze jest łatwe, szczególnie w małych miejscowościach. Oprócz tego, są również inne ważne rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Dział kadr potrzebuje pewnych specyficznych programów komputerowych, a także ciągłego śledzenia zmian i poprawek wprowadzanych do prawa pracy. Nie zawsze jest możliwe pogodzenie tych wymagań. Jeśli nie chcesz samodzielnie prowadzić kadr, rozwiązaniem będzie outsourcing. Wyniesienie administracji kadrowej poza firmę znakomicie sprawdza się w małych i średnich przedsiębiorstwach, w których nie zawsze jest czas na to, aby dokładnie poznać uwarunkowania prawne, jakim podlega kadrowość. Czym zajmuje się outsourcing kadr? Tym samym, co dział kadr stacjonarne w firmie. Wylicza płace pracowników, przygotowuje świadectwa pracy, umowy z pracownikami, reguluje kwestie wypowiedzeń, a także wylicza pozostały dla każdego pracownika urlop. Ponadto dział ten jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie całą dokumentacją pracowniczą, przy zachowaniu wszystkich zasad ochrony danych osobowych. W szczególności odnosi się to do okresowych badań lekarskich, dopuszczających pracowników do wykonywania obowiązków. Taka dokumentacja może w wielu przypadkach zawierać bardzo wrażliwe dane i informacje, stąd konieczne jest, aby wybrana przez nas firma do administracji kadrami, posiadała duże doświadczenie w zarządzaniu, oraz ochronie tych dokumentów.

Kategorie: Umowy | Tagi:

« Poprzednie