Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Archiwum kategorii ‘Sponsoring’

Przedstawianie oferty przez fundraisera

29 grudnia 2012

Przedstawianie oferty przez fundraisera Bardzo ważną cechą fundraisera jest umiejętność przedstawiania konkretów. Kiedy taka osoba zaczyna rozmowę z potencjalnym sponsorem, nie może w żaden sposób wahać się ani owijać tematu w bawełnę. Na szkoleniach osoby szkolone często przechodzą tak zwany test windy – jazda winda trwa około trzydziestu sekund i w takim właśnie czasie fundraiser musi przedstawić innej osobie na czym polega projekt, do którego stara się tą właśnie osobę zachęcić. Mówiąc od razu o konkretach fundraiser zyskuje spore zaufanie oraz sprawia lepsze wrażenie. W żaden sposób nie może także sprawić, aby rozmówca odniósł wrażenie, że cała ta sprawa jest próbą naciągnięcia jego firmy, dlatego bardzo ważna jest nieposzlakowana opinia fundraisera a także jego prezencja i styl obycia. Fundraiser musi być bardzo przekonujący aby działać skutecznie i pozyskiwać środki na cele, jakich się podjął dlatego prowadzone są liczne szkolenia, konferencje i warsztaty, na których można zdobywać nowe umiejętności oraz poszerzać posiadaną przez siebie wiedzę. Jedną z najważniejszych cech, jakie musi posiadać dobry fundraiser, jest dar przekonywania. Umiejętność ta musi spożytkować nie tylko do przekonania darczyńcy o przekazaniu pewnej kwoty pieniędzy ale musi również utwierdzić go w przekonaniu, że postępuje słusznie i że w długim czasie odniesie z tego korzyści. Korzystne dla darczyńcy jest to, że jego gest będzie kojarzony z akcja społeczną a dzięki temu jego firma uzyska spore profity marketingowe. Fundraiser musi tak dobierać sponsorów, aby ci angażowali się z dużym entuzjazmem i prawdziwą ochotą. Dlatego też tak ważne jest wyszkolenie fundraisera i jego podejście psychologiczne oraz umiejętność poruszania się w sferze marketingowej. Musi umiejętnie przedstawić ofiarodawcy korzyści jakie płyną z wsparcia danego projektu i to nie tylko dla społeczeństwa ale także dla samego sponsora, ponieważ większość ofiarodawców chętniej przekaże pieniądze na cele, z którymi może się identyfikować i utożsamiać oraz takie, które są bliskie dla jego biznesu.

Kategorie: Fundacje, Sponsoring | Tagi:

Fundacje w Polsce

24 grudnia 2012

Fundacje w Polsce Od wielu lat spotykamy się ze zjawiskiem fundacji. Te organizacje pojawiły się w Polsce jak grzyby po deszczu na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia i stanowią obecnie bardzo ważny element naszego życia społecznego. Tam, gdzie niewystarczająca jest pomoc organizacji rządowych lub gdzie po prostu brakuje środków na szczytne cele, tam właśnie działają liczne fundacje. Dzięki nim wielu osobom czy grupom społecznym udało się pomóc, nie tylko materialnie ale także mentalnie. Każda fundacja ma swój cel, na który zbiera a następnie przeznacza fundusze. Istnieje wiele form zbierania pieniędzy dla fundacji. Są to między innymi aukcje, akcje społeczne, akcje SMS-owe, licytacje czy fundraising. Niektóre fundacje nie zbierają pieniędzy lecz dobra rzeczowe lub intelektualne, które następnie przekazują na rzecz potrzebujących. Trudno jest przeliczyć pomoc uzyskaną z działalności licznych fundacji na konkretne, mierzalne efekty, gdyż nie tylko to liczy się w tej działalności. Liczy się przede wszystkim pomoc drugiemu człowiekowi. Zakładanie fundacji ma na celu niesienie pomocy konkretnym ludziom lub grupom społeczności, ewentualnie zwrócenie uwagi na pewien społeczny problem, jaki dotyka nas wszystkich. Przykładem mogą tutaj być fundacje ekologiczne, które starają się zmieniać światopogląd społeczeństwa i tak kierować myśleniem ludzi, aby ci w większym stopniu zaczęli dbać o środowisko. Największym problemem każdej fundacji jest pozyskiwanie środków na finansowanie swojej działalności. Sposobów jest wiele, jednak nie zawsze wszystkie z nich prowadzą do celu. Najlepiej funkcjonują te fundacje, w które zaangażowane są znane lub bogate osoby. W ten sposób fundacja zyskuje na wiarygodności a darczyńcy chętniej przekazują pieniądze. Innym skutecznym sposobem pozyskiwania środków jest działalność fundraiserów, którzy potrafią sprawnie poruszać się po świecie biznesu i zainteresować potencjalnych darczyńców wspieraniem konkretnej szlachetnej idei. Osoby te potrafią odpowiednio zorganizować zbiórkę pieniędzy aby jak najwięcej osób zainteresowało się tematem i wsparło szlachetny pomysł.

Kategorie: Fundacje, Sponsoring | Tagi:

Organizacja akcji charytatywnej

20 grudnia 2012

Organizacja akcji charytatywnej Fundraiserzy organizujący imprezę, na której zbierane będą datki na szczytny cel muszą zadbać o wiele aspektów, które w końcowym rozrachunku zaważą o powodzeniu całej akcji lub też jej fiasku. Przede wszystkim potrzebna jest wyraźna i rzetelna informacja, na jaki cel zbierane będą pieniądze, w jakim miejscu, w jakim czasie i w jakiej formie. Wszystkie te informacje muszą zostać zawarte na zaproszeniach, ulotkach czy plakatach, w zależności w jakiej formie przeprowadzana będzie akcja informacyjna. Ważne jest także wybranie odpowiedniego miejsca, najlepiej takiego, które wszyscy znają i do którego łatwo jest dotrzeć. Kolejny ważny wybór to odpowiedni czas. Najlepsza jest sobota, kiedy to większość ludzi nie pracuje i ma czas wolny. Ponieważ niedziela to z reguły bardziej rodzinny dzień, sobota wydaje się być lepszym rozwiązaniem. Ostatnia, nie mniej ważna sprawa to dobór odpowiednich i zaufanych współpracowników. Rzetelni i uczciwi wolontariusze muszą wzbudzać zaufanie i działać w sposób profesjonalny. Przy doborze tych wszystkich czynników każda impreza charytatywna powinna przynieść sukces.

Kategorie: Sponsoring | Tagi:

Następne »