Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Archiwum kategorii ‘Sponsoring’

1 procent z podatku

10 września 2018

1 procent z podatku Działający w Polsce Fundraiserzy nie mogą z pewnością liczyć na takie sumy jakie udaje się pozyskać ich odpowiednikom w Stanach Zjednoczonych czy w zachodniej Europie, jednak nadal są to poważne kwoty do uzyskania. Specjaliści od pozyskiwania funduszy mają wiele sposobów na osiągnięcie celu i muszą korzystać z każdej dostępnej okazji, aby pozyskać jak najwięcej funduszy. Od kilku lat Polacy mają możliwość przeznaczyć 1 procent swojego podatku na cele charytatywne i rolą fundraiserów jest przekonać jak największą liczbę rodaków do wpisania w deklaracji podatkowej właśnie tą a nie inną organizację dobroczynną. Poza tym organizowanych jest wiele akcji, mających na celu zbiórki pieniędzy i w tym także fundraiserzy muszą się wykazać inicjatywą mającą na celu jak największe zainteresowanie rzeczoną akcją. Tak więc oprócz samego zdobywania pieniędzy, ważnym zadaniem jest uświadamianie społeczeństwa o konieczności niesienia pomocy oraz informowanie o możliwych sposobach przekazywania datków na rzecz fundacji i organizacji pozarządowych.

Kategorie: Fundacje, Sponsoring | Tagi:

Umiejętności fundraisera

9 stycznia 2013

Umiejętności fundraisera Fundraiser powinien posiadać pewne konkretne umiejętności, które pozwolą mu na skuteczne działanie w zakresie pozyskiwania funduszy. Przede wszystkim musi umieć znaleźć odpowiedniego sponsora. Powinien wiedzieć, jaka firmę może prosić o wsparcie dla danego projektu, gdyż nie każda firma zdecyduje się na zaangażowanie w dowolną fundacje czy organizację pozarządową. Biznes patrzy na to wszystko ze strony zysków a zyskiem w tej sytuacji jest sfera marketingowa. Firmy z branży spożywczej na przykład chętniej dofinansują akcje związane z dożywianiem dzieci czy ubogich niż walkę z bezrobociem lub organizacje działające na rzecz zwierząt. Z drugiej strony producent karmy dla psów nie będzie łożył na obiady dla dzieci w szkole, gdyż mogłoby to raczej zagrozić jego wizerunkowi niż pomóc. Dlatego fundraising to bardzo delikatna sfera i nie można tutaj działać po omacku i zgłaszać się wszędzie gdzie tylko będzie okazja. Dobry fundraiser dokładnie wie, gdzie i w jakiej sprawie ma się zwrócić po pomoc.

Kategorie: Sponsoring | Tagi:

Metody zbierania pieniędzy

6 stycznia 2013

Metody zbierania pieniędzy Jest wiele metod za pomocą których fundraiserzy mogą pozyskiwać fundusze dla organizacji na rzecz której pracują. Są fundraiserzy zajmujący się kwestą uliczną, są tacy, którzy zbierają pieniądze przez telefon lub internet. Wielu z nich organizuje loterie, kwesty, bale, zawody sportowe i imprezy charytatywne. Większość zawodowych fundraiserów wybiera jednak bezpośrednia formę działalności i kontaktuje się bezpośrednio z firmami, które są potencjalnymi darczyńcami. Niekiedy przekonują nie tylko właścicieli czy zarząd firmy do wpłacenia pewnych kwot na cele dobroczynne ale także załogę, która może dobrowolnie przekazywać część swoich wynagrodzeń. Jest to tak zwany program składki pracowniczej, który polega na tym, że pracownicy dobrowolnie przekazują niewielką część swojej pensji na szczytny cel. Jest to odliczane od ich miesięcznego uposażenia i przekazywane na konto wybranego programu społecznego. W taki oto sposób cała firma jest zaangażowana w pomoc charytatywną i pomaga osobom potrzebującym. Jest wiele istotnych cech, jakie muszą posiadać specjaliści od pozyskiwania funduszy, czyli fundraiserzy. Przede wszystkim muszą to być osoby otwarte, potrafiące szybko i łatwo nawiązać kontakt z drugą osobą. Muszą posiadać umiejętność prowadzenia rozmowy, negocjowania a także nawiązywania pozytywnych kontaktów. Muszą też dać się zapamiętać i to z dobrej strony, gdyż nie zawsze po pierwszym kontakcie uda się uzyskać sukces. Często nad darczyńcą trzeba popracować trochę dłużej, przekonać go używając rozsądnych i merytorycznych argumentów. Fundraising to nie jest łatwe zajęcie, gdyż trzeba się liczyć przede wszystkim z licznymi odmowami, tylko niewielki procent osób, z którymi fundraiser się skontaktuje zdecyduje się udzielić wsparcia dla reprezentowanej przez niego fundacji czy organizacji. Dlatego konieczna cechą fundraisera jest także cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celu. Trzeba także być dobrze wychowanym i nie dać się sprowokować ani wyprowadzić z równowagi, szczególnie przez osoby, które w agresywny i nieprzyjemny sposób odmawiają pomocy.

Kategorie: Sponsoring | Tagi:

Fundraising

5 stycznia 2013

Fundraising Zjawisko fundraisingu nie jest wcale nowym zjawiskiem, gdyż gromadzeniem datków od zawsze zajmowali się pracownicy lub wolontariusze przeróżnych organizacji. Obecnie jednak zmieniają się metody zbierania funduszy i stąd to nowoczesne określenie. Współcześnie fundraising stosuje liczne metody stosowane w komercyjnych aspektach działalności marketingowej oraz w reklamie. Dodatkowo fundraising zajmuje się budowaniem wizerunku organizacji tak samo, jak dział PR buduje wizerunek wielkich firm. Fundraiserzy szukają najlepszych sposobów na dotarcie do darczyńcy, przy czym interesują ich także potrzeby sponsorów, na przykład czy chcą być wymieniani w mediach i przy okazjach organizowanych spotkań, czy też pragną pozostać anonimowymi filantropami. Obecnie fundraiser to pełnoprawny zawód, posiadający własna etykę, metodologię i kadrę. Osoby zajmujące się tego typu działalnością muszą posiadać określone cechy interpersonalne, bardzo podobne do tych, które posiadają osoby pracujące w reklamie i marketingu. Muszą także cały czas podnosić swoje umiejętności, gdyż zawód jest rozwojowy i warto być na bieżąco z nowymi rozwiązaniami. Najważniejszym na świecie ośrodkiem fundraisingu są Stany Zjednoczone. Association of Fundraising Professionals ( Amerykańskie Stowarzyszenie Zawodowych Fundraiserów) zrzesza przeszło 30 tysięcy członków i cały czas się rozrasta. Instytucja ta wyznacza kierunki działania dla fundraiserów na całym świecie. To tam opracowywane są nowoczesne metody a także zasady działania fundraiserów. Również to stowarzyszenie jest odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków rozwoju tego zawodu a także promocję i tworzenie struktur szkoleniowych. Fundraiserzy cały czas muszą doskonalić się i podnosić swoje kwalifikacje aby jeszcze skuteczniej działać na rzecz instytucji czy fundacji, które ich zatrudniają. W tym zawodzie najczęściej można spotkać osoby z wykształceniem public relations, marketingowym, socjologicznym, psychologicznym. Są to najczęściej osoby, które podczas swojej komercyjnej kariery doszły do przekonania, że pieniądze to nie wszystko i że warto pomagać innym, gdyż taka działalność jest dla nich cenniejsza.

Kategorie: Fundacje, Sponsoring | Tagi:

« Poprzednie