Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Archiwum kategorii ‘Rynek’

Realizacja badań marketingowych

20 lutego 2013

Realizacja badań marketingowych Etapami procesu badawczego są dwie fazy: faza przygotowania badania oraz faza realizacji zadania. Faza przygotowania badania składa się z projektowania badania, doboru próby badawczej oraz budowy instrumentu pomiarowego. Natomiast faza realizacji badania składa się ze zbierania danych, analizy i interpretacji wyników oraz prezentacji i oceny wyników badania. Projektowanie badania polega na przełożeniu problemu decyzyjnego na problem badawczy, a następnie wybór metody badania i określenie kosztów i harmonogramu badania. Powyższe definicje łatwiej jest zrozumieć na następującym przykładzie: zarząd otwartego przez pięcioma miesiącami hipermarketu w związku z niesatysfakcjonującą liczbą odwiedzających klientów postanowił wprowadzić zmiany w zakresie obsługi klientów. Aby podjąć właściwą decyzję postanowiono przeprowadzić badania marketingowe, które mają wskazać jakie zmiany są najbardziej pożądane. Na powyższym przykładzie można określić, że celem badawczym jest poznanie opinii klientów o poziomie obsługi. Próba badawcza jest to część całej zbiorowości, która jest poddawana badaniu. Metody doboru próby badawczej dzielą się na dobór losowy oraz dobór nielosowy. Dobór losowy polega na tym, że każda jednostka ma szansę wziąć udział w badaniu, a o wyborze decyduje przypadek. Do tej grupy zalicza się metodę losową prostą, metodę losową systematyczną oraz metodę losową warstwową. Metoda doboru losowego prosta polega na tym, że każda jednostka jest oznaczona w odpowiedni sposób, a z pośród wszystkich jednostek losowanych jest ich tyle, ile ma uczestniczyć w badaniu. Wadą tej metody jest to, że jest na możliwa tylko wtedy, gdy dokładnie znane są wszystkie jednostki zbiorowości oraz jest możliwość odpowiedniego oznaczenia. Metoda doboru systematyczna zakłada wybór na podstawie uporządkowanej listy jednostek. W pierwszej kolejności wyznacza się odległość między wybranymi jednostkami na liście dzieląc całą zbiorowość przez założoną wielkość próby. W doborze warstwowym badaną populację dzieli się na grupy i określa się liczebność poszczególnych grup. Na tej podstawie tworzy się strukturę badanej próby.

Kategorie: Markieting, Rynek | Tagi:

Klasyfikacja rynku

5 lutego 2013

Klasyfikacja rynku Rynek dzieli się na trzy kryteria: kryterium zasięgu terytorialnego, kryterium przedmiotu wymiany oraz kryterium dominacji podmiotu rynku. Kryterium zasięgu terytorialnego wyróżnia rynek lokalny, regionalny, krajowy, zagraniczny, międzynarodowy oraz globalny. Kryterium dominacji podmiotu rynku wyróżnia rynek sprzedawcy oraz rynek nabywcy. Natomiast kryterium przedmiotu wymiany wyróżnia rynki finansowe, rynki pracy oraz dóbr i usług. Rynek dóbr i usług dzieli się na runek dóbr i usług konsumpcyjnych oraz rynek dóbr i usług produkcyjnych. Rynek dóbr i usług konsumpcyjnych dzieli się na rynek dóbr nietrwałych, rynek dóbr trwałego użytku oraz rynek usług konsumpcyjnych, który dzieli się na rynek indywidualny, rynek zbiorowy oraz rynek ogólnospołeczny. Natomiast rynek dóbr i usług produkcyjnych dzieli się na rynek surowców i materiałów, rynek inwestycyjny oraz rynek usług produkcyjnych. Owa klasyfikacja najczęściej przedstawiana jest w postaci tabelarycznej i stanowi podstawę podziału rynku. Przedstawienie rynku badań marketingowych oraz w jaki sposób są owe rynki klasyfikowane.

Kategorie: Markieting, Rynek | Tagi:

Termin składania wniosku o urlop macierzyński

16 listopada 2012

Termin składania wniosku o urlop macierzyński Jeżeli nie wiemy kiedy dokładnie należy składać wniosek o urlop macierzyński to dużo informacji na ten temat można znaleźć w sieci internetowej. Zainteresowane tym pracujące matki mogą właśnie w taki sposób w bardzo szybkim tempie dowiedzieć o tym, kiedy należy złożyć wniosek o urlop macierzyński, czy należy to zrobić od razu po urlopie macierzyńskim, i tak dalej. Widać więc wyraźnie, że są to niezwykle przydatne informacje, dlatego też nie ma nic dziwnego w tym, że tak wiele matek chętnie chce się z nimi zapoznawać, ponieważ będą one wtedy doskonale wiedziały o tym kiedy należy złożyć taki wniosek, aby był on pozytywnie rozpatrzony, a to przecież jest w tym wszystkim zdecydowanie najważniejsze. Jeżeli jednak interesuje nas na przykład druki zus, to w sieci internetowej również można zaczerpnąć wielu informacji na temat tego jak powinno się wypełniać taką umowę, w jakim celu się to robi, i tak dalej. Wiadomo, że druki zus przydają się w dzisiejszych czasach naprawdę wielu osobom na terenie naszego kraju, dlatego też warto korzystać z takich wskazówek, bo dzięki nim można w tym zakresie poszerzyć swoją wiedzę, co bardzo może nam się przecież opłacić. Dzięki takim informacjom dowiedzieć się można jednak wielu ciekawych rzeczy.

Kategorie: Rynek | Tagi: