Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Archiwum kategorii ‘Niepełnosprawni’

Składki na ZUS

30 grudnia 2012

Składki na ZUS Od stycznia 2004 roku pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się także o refundację kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne. Mogą to być osoby niepełnosprawne podejmujące działalność gospodarczą, zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, firmy zatrudniające mniej niż 25 osób lub zakłady z co najmniej 25 pracownikami w przeliczeniu na etaty, w których 6% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Zakłady pracy chronionej otrzymują dofinansowanie na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Zakłady pracy na tzw. otwartym rynku pracy (co mniej niż 25 osób lub co najmniej 25 osób i 6% niepełnosprawnych) mają finansowane składki emerytalne. Natomiast niepełnosprawni, którzy prowadzą własną firmę otrzymują refundacje składek w zależności od stopnia niepełnosprawności. I tak: zaliczeni do znacznego stopnia niepełnosprawności otrzymują dofinansowanie w wysokości 75% ubezpieczenia emerytalnego, osoby z umiarkowanym stopniem płacą połowę składek na ubezpieczenie emerytalne, natomiast lekki stopnień upoważnia do refundacji 50% kwoty na ubezpieczenie wypadkowe. Składki na ZUS płaci w tym przypadku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub budżet państwa. Pracodawcy czy osoby z własną działalnością są z tej czynności zwolnione. Po otrzymaniu części kwoty na składki społeczne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych powiadamia osobę, która otrzymała dofinansowanie o tym ile jeszcze pozostało do zapłaty. Działania te są zgodne z ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a dokładnie jest to artykuł 25 tej ustawy z późniejszymi zmianami. Osoba zainteresowana wyżej wymienioną dotacją powinna zgłosić się z wnioskiem o dofinansowanie składek oraz z deklaracją ubezpieczeniową składek. Dokumentacja zgłoszeniowa obowiązuje rok. Po tym okresie można wystąpić z nowym wnioskiem. Wart podkreślenia jest fakt, iż część składek na ubezpieczenie społeczne z budżetu państwa lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywane są zarówno za zatrudnione osoby niepełnosprawne jak i ich pracodawców. Szczegółami dotyczącymi kwot i proporcji dysponuje PFRON, który także jest w posiadaniu wzorów druków i wykazu szczegółowej dokumentacji potrzebnej do zdobycia dofinansowania.

Kategorie: Niepełnosprawni | Tagi:

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

23 grudnia 2012

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Jeśli prowadzisz firmę, być może spotkałeś się z sytuacją, kiedy na stanowisko, na które kadry prowadzą rekrutację, zgłosili się jacyś niepełnosprawni. W wielu firmach taka sytuacja wywołuje pewne zamieszanie, gdyż nie wiele firm wie, czy warto zatrudniać takie osoby. Prawda jest taka, że firma może wiele zyskać zatrudniając osobę niepełnosprawną. Oczywiście wskazane jest aby myśleć logicznie w tym zakresie. Nie przyjmiemy do pracy w kopalni lub na budowę osoby, która ma problemy w poruszaniu. Badania pokazały, że osoby niepełnosprawne pracownicy znakomicie radzą sobie w pracy biurowej. Mogą być odpowiednimi kandydatami na handlowców, telemarketerów, grafików komputerowych. Tacy pracownicy mogą również wykonywać prace produkcyjne, dostosowane do poziomu ich niepełnosprawności. Zatrudniając taką osobę, trzeba liczyć się z tym, że administracja kadrowa będzie miała troszkę więcej pracy, niż w przypadku zatrudnienia osoby w pełni sprawnej. Szybko się okaże, że ten zwiększony wysiłek może przynieść wiele korzyści. Jeśli decydujemy się stworzyć w swojej firmie miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych, możemy wystąpić do jednostki samorządowej o pomoc finansową. Unia Europejska oferuje bardzo wysokie dofinansowania dla pracodawców, którzy chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne, ale potrzebują pomocy finansowej, aby przygotować dla nich stanowisko, oraz wykonać udogodnienia dla niepełnosprawnych. Tego rodzaju dofinansowania wymagają złożenia wniosku, oraz przedstawienia dokładnego opisu stanowiska, rodzaju wykonywanych prac, a także projektu planowanych modyfikacji. Jest to część czysto techniczna, za którą odpowiadają oddelegowane przez firmę osoby. Administracja kadrowa odpowiada z kolei, za zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, potwierdzającej stan zdrowia, oraz niepełnosprawność zatrudnionego pracownika. Warto pamiętać także o tym, że pracodawca ma obowiązek, aby nie stawiać osoby niepełnosprawnej – nawet jeśli jest to tylko kandydat na pracownika – w niekorzystnej sytuacji. To znaczy, że od samego początku procesu aplikacji, pracodawca musi zapewnić mu takie warunki, aby czuł się w gorszej sytuacji w stosunku do innych kandydatów lub pracowników.

Kategorie: Niepełnosprawni | Tagi:

Niepełnosprawny pracownik na równych prawach z innymi

14 grudnia 2012

Niepełnosprawny pracownik na równych prawach z innymi Polskie prawo pracy stara się zapewnić ochronę dla niepełnosprawnych pracowników, oraz określa wytyczne dla pracodawców, zatrudniających takie osoby. Administracja kadrowa w każdej firmie, jest zobowiązana do tego, aby dobrze znać wszystkie przepisy i wytyczne, dotyczące tego zagadnienia. Osoba niepełnosprawna nie może być pozbawiona możliwości ubiegania się o pracę z powodu swojej niepełnosprawności. Pracodawca nie może jej także odmówić rozmowy o pracę, kiedy dowiedział się, że kandydat jest niepełnosprawny. Jeśli niepełnosprawni zostają zaproszenia na rozmowę, przyszły pracodawca musi, jeśli to konieczne, dokonać odpowiednich korekt w lokalizacji miejsca dla rekrutacji. Nie może mieć miejsce sytuacja, w której niepełnosprawni zostali zaproszenie do budynku, do którego z powodu barier architektonicznych, nie mogą się dostać. Jeśli pracodawca odmawia spełnienia tych wymagań, jego zachowanie może być postrzegane w sposób dyskryminujący, w rezultacie czego osoba niepełnosprawna może mu wytoczyć proces sądowy. Pracodawca ma także obowiązek, aby nie dyskryminować takiej osoby w trakcie trwania stosunku pracy. Administracja kadrowa powinna również poinformować kierownictwa, że firma może starać się o unijne dofinansowania, przeznaczone na poprawę warunków pracy osób niepełnosprawnych. Zmiany mogą dotyczyć stanowisk pracy: np. zaopatrzeniu go w specjalnie przystosowane biurko lub krzesła. Prawo pracy określa także, płace dla takiej osoby nie mogą być niższe, a także że nie może być dyskryminowany ze względu na swoją niepełnosprawność warunkami umowy, możliwościami awansu, uczestnictwem w szkoleniach, zasiłkami i dodatkami oraz ilością godzin nadliczbowych. Dofinansowania jakie mogą zostać przyznane twojej firmie, służą temu, aby w taki sposób przygotować miejsce pracy dla niepełnosprawnego, by twojej firmie nie miały miejsca dyskryminujące zachowania. Jeżeli kadry w twojej firmie nie wiedzą jak podejść do tego tematu, rozważ ich zamianę na outsourcing. Dzięki niemu nawiążesz współpracę ze specjalistami w prawie pracy i kadrach, którzy profesjonalnie pomogą Ci zarządzać pracownikami i związaną z nimi dokumentacją.

Kategorie: Niepełnosprawni | Tagi:

Jak profesjonalnie administrować pracownikami?

12 grudnia 2012

Jak profesjonalnie administrować pracownikami? Przy obecnej sytuacji finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, każda taka firma powinna ocenić swoją sytuację i zasadność posiadania własnego działu kadr. Posiadanie tego pionu w swojej firmie, może oznaczać dla niej wysokie wydatki. Należy wziąć pod uwagę czy część zadań administracji pracownikami, nie powinny być przeniesione na zewnątrz. Takie rozwiązanie to nic innego jak outsourcing kadr. Kadry w firmie zajmują się wieloma sprawami. Począwszy od prowadzenia naboru nowych pracowników, poprzez ich szkolenie, czuwanie nad prawidłową dokumentacją, a skończywszy na przygotowaniu listy płac. Jednak wydaje się, że obowiązki te bez większej szkody, za to z dużym pożytkiem mogą być wykonywane przez kogoś innego, przynosząc nam duże oszczędności. Aby można było podjąć taki krok, należy nawiązać współpracę z firmą, dla której administracja kadrowa nie jest tajemnicą. Dodatkowo, jeżeli w naszej firmie pracują niepełnosprawni, to doświadczone biuro kadr może nam pomóc zdobyć różnego rodzaju dofinansowania z Unii Europejskiej. Unia w ten sposób zachęca oraz nagradza firmy, które zatrudniają osoby niepełnosprawne. Tworzenie dla nich miejsc pracy jest bardzo ważne, gdyż ma pozytywny wpływ na stan społeczeństwa i gospodarki. Jakie korzyści daje jeszcze outsourcing administracji kadrowej? Poza oczywistymi korzyściami związanymi z ograniczeniem kosztów na potrzebne etaty, nasza firma zyskuje pomieszczenia, które do tej pory były zajmowane przez kadry. Wynajęcie tych pomieszczeń innymi firmom, lub przekształcenie ich na przestrzeń produkcyjną, może podnieść płace wszystkich pracowników. Nie wolno też zapomnieć o pewności zarządzania zasobami ludzkimi w swojej firmie. Przedsiębiorstwa outsourcingowe nieustannie doskonalą swoją wiedzę, dzięki temu są na bieżąco ze wszystkimi istotnymi zmianami w prawie pracy i prawie podatkowym. Prowadzona w taki sposób administracja kadrowa będzie nie tylko skuteczna, mniej kosztowna, ale może przynieść wiele korzyści innym ludziom. Niepełnosprawni będą mogli w naszej firmie znaleźć prace, a my za ich zatrudnienie możemy ubiegać się o unijne dopłaty i dofinansowania na przystosowanie miejsca pracy do ich potrzeb.

Kategorie: Niepełnosprawni | Tagi:

Następne »