Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Archiwum kategorii ‘Markieting’

Projekty ulotek

27 stycznia 2013

Projekty ulotek Rzeczą wiadomą jest, że niemal każda firma chce być cały czas na czasie. Chce reklamować swoje produkty lub usługi klientom i to nie tylko ciągle tym samym ale coraz to nowszym. Zatem czymś normalnym jest, że zgodnie z polityką marketingową firmy, kieruje ona do odbiorców ulotki reklamowe bądź broszury informacyjne w odpowiednim projekcie. A polityka marketingowa firmy może zakładać dystrybucję małych bądź dużych, kolorowych lub jednobarwnych broszur reklamowych czy ulotki reklamowej. Wiele firm w założonych przez siebie strategiach marketingowych zakłada dystrybucję ulotek małych, które zawierają tylko najistotniejsze informacje i to zazwyczaj tylko o istnieniu danej firmy na rynku, asortymencie sprzedawanych produktów i innych najważniejszych faktach. Raczej nie ma w tej ulotce informacji o konkretnym produkcie czy usłudze. Firma chce dotrzeć do odbiorców najczęściej jak się da. Założeniem takiej strategii jest kolportaż ulotki reklamowej raz lub dwa razy na tydzień. Zazwyczaj jest ona rozprowadzana do skrzynek reklamowych lub też do codziennej pracy i ukazują się w nich z częstotliwością raz na tydzień lub na dwa tygodnie. Często firma zatrudnia osoby niezwiązane z firmą do kolportażu ulotek reklamowych, która z różną częstotliwością rozdaje ulotki przechodniom na ulicach miasta lub też na np. różnego rodzaju imprezach na halach lub stadionach miejskich. Często także ulotki reklamowe są rozdawana klientom, którzy już przyszli do firmy i chcą zasięgnąć więcej informacji o danym produkcie.

Kategorie: Markieting | Tagi:

Outsourcing kadrowo-płacowy

24 grudnia 2012

Outsourcing kadrowo-płacowy Słownikowa definicja outsourcing jest następująca. Ogólnie zjawisko to polega na wpieraniu działalności własnej firmy poprzez zlecanie innych firmom części zadań do wykonania, które są istotne dla rozwoju mojej firmy. Innymi słowy oddaje się część swojej pracy innym firmom, by wykonane przez nie zadania przyniosły korzyść mojej firmie. Działanie takie wynikają z różnych przyczyn. Po pierwsze oddawane innym działania nie są tak bardzo związane z przedmiotem działania firmy, która potrzebuje danych elementów do wykonania w całości swojego zadania. Firma ta nie specjalizuje się w danej dziedzinie i dlatego prosi o pomoc. Przez ten czas pracownicy mogą spotkać się i zastanowić nad bardziej strategicznymi elementami dla rozwoju firmy, na tym wszystkim co jest bezpośrednim celem firmy. Jeszcze jedną korzyścią z takich działań jest to, że pracodawca ma pewność, że zadanie zostało zrobione dobrze, bo zajmuje się daną sprawą firma, której zadaniem głównym jest praca, którą dla nas wykonali. Inną korzyścią jest oszczędność pieniędzy na te działania we własnej firmie (koszty operacyjne), które są bliższe danej firmy. Poza tym kwestia ryzyka jest połowiczna, ponieważ firma ma pewność, że dobrze wykonała swoje zadanie a i nasza strona ma też strach o to czy element jest dobrej jakości. Pierwszy raz tego określenia użyto w 1979 roku i dotyczyło głównie branży motoryzacyjnej. Teraz outsourcing urósł do rangi strategii zarządzania w firmie. Potężne firmy nie wyobrażają sobie teraz produkcji czy wytwarzania usług bez tego instrumentu, bowiem to bardzo ułatwia funkcjonowanie firmy. Natomiast znane jest także zjawisko outsourcing kadrowo-płacowy, który odnosi się do szeroko pojętego zjawisko zatrudniania osób niepełnosprawnych wraz z kadrą pełnosprawną w jednym zakładzie pracy na podobnych lub bliskich osobie stanowiskach pracy w celu szeroko pojętej integracji międzyludzkiej. Potrzebne jest by w XXI wieku coraz bardziej ujawniało się szeroko pojęte równouprawnienie w traktowaniu ludzi chorych, ułomnych w tej czy inny sposób przez resztę społeczeństwa. A pomysł by zatrudniać jednych i drugich w tym samym miejscu jest pomysłem jak najbardziej trafnym w tej dziedzinie. Na rynku pojawia się coraz więcej zakładów pracy, które stawiają na outsourcing pracowników, a dodatkowym atutem takiego zjawiska jest pomoc tym firmom ze strony instytucji państwowych takich jak PFRON.

Kategorie: Markieting, Umowy | Tagi:

Kwestionariusz pomiarowy

20 grudnia 2012

Kwestionariusz pomiarowy Kwestionariusz to zbiór pytań zapisanych w określony sposób dotyczących przedmiotu badania. Kwestionariusz wykorzystywany jest zarówno w badaniach, przeprowadzanych w formie ankiet, wywiadów, eksperymentów i obserwacji. Kwestionariusz składa się z następujących rodzajów pytań: merytorycznych i metryczkowych. Pytanie merytoryczne dotyczą przedmiotów badania. Natomiast pytania metryczkowe (statystyczne), które mają na celu scharakteryzować respondenta z punktu widzenia określonych cech (np. określić wiek, płeć, wykształcenie, wykonywany zawód itp.). Ze względu na budowę pytania dzielą się na: pytania otwarte, zamknięte oraz półotwarte. Pytanie otwarte umożliwiają respondentowi samodzielne formułowanie odpowiedzi. Pytania zamknięte zawierają z góry wyznaczone możliwości odpowiedzi tzw. kafeterię. Pytania półotwarte są połączeniem dwóch pierwszych rodzajów pytań. Pytania te zawierają wiarianty odpowiedzi, ale dają również możliwość dopisania wariantu odpowiedzi przez respondenta (np. podaj nazwę swojego operatora – wariant inne – jakie?).

Kategorie: Markieting, Umowy | Tagi:

Przedterminowe zakończenie użyczenia

11 listopada 2012

Przedterminowe zakończenie użyczenia Czasami dochodzi do sytuacji, w których interesować nas będzie przedterminowe zakończenie użyczenia. Może się tak stać przede wszystkim wtedy, gdy umowa użyczenia nie będzie w stu procentach przestrzegana przez drugą osobę, a jak wiadomo niekiedy do takich sytuacji na terenie naszego kraju dochodzi. Śmiało można jednak rzec, że umowa użyczenia powinna być respektowana przez obie strony, bo wtedy nikt nie będzie miał do niej większych zastrzeżeń, dlatego też nie należy dążyć do jej złamania, bo potem można oczywiście bardzo tego pożałować, czego nikt nie chciałby doświadczyć na własnej skórze. Pewne jest jednak z całą stanowczością to, że niekiedy osoba użyczająca ma podstawy do tego, aby zakończyć umowę przedterminowo, do czego ma pełne prawo, jeżeli dysponuje oczywiście odpowiednimi dowodami. Ważnym dokumentem dla wielu osób w aktualnych czasach jest również wniosek o urlop wychowawczy, który interesuje coraz większą liczbę pracujących matek. Taki wniosek o urlop wychowawczy może pomóc nam w szybkim tempie uzyskać urlop wychowawczy, więc nie ma absolutnie niczego dziwnego w tym, że tak wiele kobiet chętnie korzysta z usług takiego wniosku, skoro może im się to opłacić.

Kategorie: Markieting | Tagi:

Następne »