Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Archiwum kategorii ‘Fundacje’

Idea filantropii

14 grudnia 2012

Idea filantropii Zadaniem fundraisera jest nie tylko zebranie funduszy na szczytny cel ale również propagowanie idei filantropii oraz umacnianie więzi pomiędzy darczyńcą a fundacją czy organizacją pozarządową. Bardzo ważne jest, aby przekonywać ludzi do idei pomagania i wspierania organizacji charytatywnych i tym podobnych, gdyż te działania maja na celu wspomożenie społeczeństwa a w rezultacie polepszenie warunków życia w kraju. Istotne jest to, aby działania fundacji były jak najbardziej przejrzyste i jasne, gdyż dzięki temu może ona wzbudzić zaufanie. Fundraiser musi nie tylko zbierać pieniądze ale również przekazywać informacje na temat działalności prowadzonej przez organizacje, którą reprezentuje, pokazywać w jaki sposób te pieniądze zostają wykorzystane. Wiele fundacji prezentuje wszystkie swoje wydatki na stronach internetowych, dzięki czemu ich działalność jest przejrzysta. Sponsorzy nie mogą mieć najmniejszych wątpliwości, czy aby ich pieniądze nie trafiają do czyichś prywatnych kieszeni zamiast do potrzebujących. Bardzo trudno jest dokładnie przetłumaczyć angielski zwrot „fundraiser” na język polski. Jednym słowem nie da się tego zastąpić, dlatego wymyślono termin specjalista ds. pozyskiwania funduszy. Jest to całkiem adekwatne sformułowanie, gdyż taka osoba rzeczywiście przede wszystkim pozyskuje fundusze dla organizacji, na rzecz której pracuje a przy tym musi być specjalistą. Obecnie trudno jest osobom, które nie mają większego pojęcia o sposobach pozyskiwania funduszy działać skutecznie. Należy przejść liczne szkolenia a najlepiej zdobyć dyplom „Profesjonalnego Fundraisera”, który można otrzymać dzięki szkoleniom dofinansowywanym przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie takie prowadzone jest przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu od tego roku. Do tej pory trzeba było bazować na samodzielnie zdobywanym doświadczeniu, uczyć się na własnych błędach, ewentualnie korzystać z zagranicznych szkoleń. Teraz można zdobyć niezbędną wiedzę już w Polsce, dzięki czemu liczba zawodowych fundraiserów powinna wkrótce znacząco wzrosnąć.

Kategorie: Fundacje | Tagi:

Następne »