Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Archiwum kategorii ‘Fundacje’

Wspieranie fundacji

9 stycznia 2013

Wspieranie fundacji Istnieje wiele fundacji, które potrzebują wsparcia darczyńców, dlatego bardzo ważne są wszelkie działania, jakie podejmują pracownicy i wolontariusze tych fundacji w celu pozyskania środków na działalność statutową. Samo istnienie fundacji jest niewystarczające, gdyż społeczeństwo nie jest skłonne wydawać oszczędności na wszystkie cele charytatywne i trzeba je do tego przekonać. Aby skutecznie przekonać obywateli do wspierania fundacji, należy wyjść do nich z informacją, na jaki cel zbierane są pieniądze, w jaki sposób będą wykorzystane oraz jakie korzyści społeczne mogą odnieść wszyscy z tego typu akcji. Przekonywaniem zajmują się fundraiserzy, którzy po części zawodowo parają się tym zagadnieniem. Fundraising to sposób na pozyskiwanie funduszy oraz budowanie wizerunku fundacji i całego zjawiska zbiórek charytatywnych. Osoby zajmujące się pozyskiwaniem funduszy muszą w sposób zachęcający i przekonywujący informować społeczeństwo o akcjach charytatywnych i sposobie pozyskiwania środków na te cele. Z reguły krytykujemy każde posunięcie naszych władz a szczególnie te, które dotyczą podatków. Jednak kilka lat temu wprowadzono istotną zmianę w ustawie podatkowej, która spotkała się z ogólna akceptacją społeczeństwa i która przynosi wiele korzyści. Pozwolono mianowicie na dobrowolne przekazanie jednego procenta naszych podatków na rzecz instytucji charytatywnych lub organizacji pozarządowych. Organizacje takie muszą być wpisane na ogólnopolską listę organizacji pożytku publicznego. każda z tych instytucji w tej chwili walczy o uznanie w oczach podatników, czyli praktycznie każdego z nas. Przekazywaniem informacji na temat organizacji zajmują się wolontariusze oraz fundraiserzy, którzy dbają o jak największe nagłośnienie działalności danej organizacji co skutkować będzie większą ilością przekazanych na ich cele datków. Fundraising jest istotną częścią działalności organizacji pozarządowych i zarządy tych struktur nie mogą zaniedbać działań zmierzających do zintensyfikowania promocji swoich celów.

Kategorie: Fundacje | Tagi:

Fundraising

5 stycznia 2013

Fundraising Zjawisko fundraisingu nie jest wcale nowym zjawiskiem, gdyż gromadzeniem datków od zawsze zajmowali się pracownicy lub wolontariusze przeróżnych organizacji. Obecnie jednak zmieniają się metody zbierania funduszy i stąd to nowoczesne określenie. Współcześnie fundraising stosuje liczne metody stosowane w komercyjnych aspektach działalności marketingowej oraz w reklamie. Dodatkowo fundraising zajmuje się budowaniem wizerunku organizacji tak samo, jak dział PR buduje wizerunek wielkich firm. Fundraiserzy szukają najlepszych sposobów na dotarcie do darczyńcy, przy czym interesują ich także potrzeby sponsorów, na przykład czy chcą być wymieniani w mediach i przy okazjach organizowanych spotkań, czy też pragną pozostać anonimowymi filantropami. Obecnie fundraiser to pełnoprawny zawód, posiadający własna etykę, metodologię i kadrę. Osoby zajmujące się tego typu działalnością muszą posiadać określone cechy interpersonalne, bardzo podobne do tych, które posiadają osoby pracujące w reklamie i marketingu. Muszą także cały czas podnosić swoje umiejętności, gdyż zawód jest rozwojowy i warto być na bieżąco z nowymi rozwiązaniami. Najważniejszym na świecie ośrodkiem fundraisingu są Stany Zjednoczone. Association of Fundraising Professionals ( Amerykańskie Stowarzyszenie Zawodowych Fundraiserów) zrzesza przeszło 30 tysięcy członków i cały czas się rozrasta. Instytucja ta wyznacza kierunki działania dla fundraiserów na całym świecie. To tam opracowywane są nowoczesne metody a także zasady działania fundraiserów. Również to stowarzyszenie jest odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków rozwoju tego zawodu a także promocję i tworzenie struktur szkoleniowych. Fundraiserzy cały czas muszą doskonalić się i podnosić swoje kwalifikacje aby jeszcze skuteczniej działać na rzecz instytucji czy fundacji, które ich zatrudniają. W tym zawodzie najczęściej można spotkać osoby z wykształceniem public relations, marketingowym, socjologicznym, psychologicznym. Są to najczęściej osoby, które podczas swojej komercyjnej kariery doszły do przekonania, że pieniądze to nie wszystko i że warto pomagać innym, gdyż taka działalność jest dla nich cenniejsza.

Kategorie: Fundacje, Sponsoring | Tagi:

Przedstawianie oferty przez fundraisera

29 grudnia 2012

Przedstawianie oferty przez fundraisera Bardzo ważną cechą fundraisera jest umiejętność przedstawiania konkretów. Kiedy taka osoba zaczyna rozmowę z potencjalnym sponsorem, nie może w żaden sposób wahać się ani owijać tematu w bawełnę. Na szkoleniach osoby szkolone często przechodzą tak zwany test windy – jazda winda trwa około trzydziestu sekund i w takim właśnie czasie fundraiser musi przedstawić innej osobie na czym polega projekt, do którego stara się tą właśnie osobę zachęcić. Mówiąc od razu o konkretach fundraiser zyskuje spore zaufanie oraz sprawia lepsze wrażenie. W żaden sposób nie może także sprawić, aby rozmówca odniósł wrażenie, że cała ta sprawa jest próbą naciągnięcia jego firmy, dlatego bardzo ważna jest nieposzlakowana opinia fundraisera a także jego prezencja i styl obycia. Fundraiser musi być bardzo przekonujący aby działać skutecznie i pozyskiwać środki na cele, jakich się podjął dlatego prowadzone są liczne szkolenia, konferencje i warsztaty, na których można zdobywać nowe umiejętności oraz poszerzać posiadaną przez siebie wiedzę. Jedną z najważniejszych cech, jakie musi posiadać dobry fundraiser, jest dar przekonywania. Umiejętność ta musi spożytkować nie tylko do przekonania darczyńcy o przekazaniu pewnej kwoty pieniędzy ale musi również utwierdzić go w przekonaniu, że postępuje słusznie i że w długim czasie odniesie z tego korzyści. Korzystne dla darczyńcy jest to, że jego gest będzie kojarzony z akcja społeczną a dzięki temu jego firma uzyska spore profity marketingowe. Fundraiser musi tak dobierać sponsorów, aby ci angażowali się z dużym entuzjazmem i prawdziwą ochotą. Dlatego też tak ważne jest wyszkolenie fundraisera i jego podejście psychologiczne oraz umiejętność poruszania się w sferze marketingowej. Musi umiejętnie przedstawić ofiarodawcy korzyści jakie płyną z wsparcia danego projektu i to nie tylko dla społeczeństwa ale także dla samego sponsora, ponieważ większość ofiarodawców chętniej przekaże pieniądze na cele, z którymi może się identyfikować i utożsamiać oraz takie, które są bliskie dla jego biznesu.

Kategorie: Fundacje, Sponsoring | Tagi:

Fundacje w Polsce

24 grudnia 2012

Fundacje w Polsce Od wielu lat spotykamy się ze zjawiskiem fundacji. Te organizacje pojawiły się w Polsce jak grzyby po deszczu na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia i stanowią obecnie bardzo ważny element naszego życia społecznego. Tam, gdzie niewystarczająca jest pomoc organizacji rządowych lub gdzie po prostu brakuje środków na szczytne cele, tam właśnie działają liczne fundacje. Dzięki nim wielu osobom czy grupom społecznym udało się pomóc, nie tylko materialnie ale także mentalnie. Każda fundacja ma swój cel, na który zbiera a następnie przeznacza fundusze. Istnieje wiele form zbierania pieniędzy dla fundacji. Są to między innymi aukcje, akcje społeczne, akcje SMS-owe, licytacje czy fundraising. Niektóre fundacje nie zbierają pieniędzy lecz dobra rzeczowe lub intelektualne, które następnie przekazują na rzecz potrzebujących. Trudno jest przeliczyć pomoc uzyskaną z działalności licznych fundacji na konkretne, mierzalne efekty, gdyż nie tylko to liczy się w tej działalności. Liczy się przede wszystkim pomoc drugiemu człowiekowi. Zakładanie fundacji ma na celu niesienie pomocy konkretnym ludziom lub grupom społeczności, ewentualnie zwrócenie uwagi na pewien społeczny problem, jaki dotyka nas wszystkich. Przykładem mogą tutaj być fundacje ekologiczne, które starają się zmieniać światopogląd społeczeństwa i tak kierować myśleniem ludzi, aby ci w większym stopniu zaczęli dbać o środowisko. Największym problemem każdej fundacji jest pozyskiwanie środków na finansowanie swojej działalności. Sposobów jest wiele, jednak nie zawsze wszystkie z nich prowadzą do celu. Najlepiej funkcjonują te fundacje, w które zaangażowane są znane lub bogate osoby. W ten sposób fundacja zyskuje na wiarygodności a darczyńcy chętniej przekazują pieniądze. Innym skutecznym sposobem pozyskiwania środków jest działalność fundraiserów, którzy potrafią sprawnie poruszać się po świecie biznesu i zainteresować potencjalnych darczyńców wspieraniem konkretnej szlachetnej idei. Osoby te potrafią odpowiednio zorganizować zbiórkę pieniędzy aby jak najwięcej osób zainteresowało się tematem i wsparło szlachetny pomysł.

Kategorie: Fundacje, Sponsoring | Tagi:

« Poprzednie Następne »