Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Archiwum kategorii ‘Fundacje’

1 procent z podatku

10 września 2018

1 procent z podatku Działający w Polsce Fundraiserzy nie mogą z pewnością liczyć na takie sumy jakie udaje się pozyskać ich odpowiednikom w Stanach Zjednoczonych czy w zachodniej Europie, jednak nadal są to poważne kwoty do uzyskania. Specjaliści od pozyskiwania funduszy mają wiele sposobów na osiągnięcie celu i muszą korzystać z każdej dostępnej okazji, aby pozyskać jak najwięcej funduszy. Od kilku lat Polacy mają możliwość przeznaczyć 1 procent swojego podatku na cele charytatywne i rolą fundraiserów jest przekonać jak największą liczbę rodaków do wpisania w deklaracji podatkowej właśnie tą a nie inną organizację dobroczynną. Poza tym organizowanych jest wiele akcji, mających na celu zbiórki pieniędzy i w tym także fundraiserzy muszą się wykazać inicjatywą mającą na celu jak największe zainteresowanie rzeczoną akcją. Tak więc oprócz samego zdobywania pieniędzy, ważnym zadaniem jest uświadamianie społeczeństwa o konieczności niesienia pomocy oraz informowanie o możliwych sposobach przekazywania datków na rzecz fundacji i organizacji pozarządowych.

Kategorie: Fundacje, Sponsoring | Tagi:

Fundraising jako sposób na pozyskanie funduszy

28 lutego 2013

Fundraising jako sposób na pozyskanie funduszy Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową organizacji pozarządowych nie jest wcale taka prosta, gdyż społeczeństwo nasze, choć ofiarne, nie jest skłonne do ciągłych wyrzeczeń i przekazywania pieniędzy na coraz to inne cele. Fundacja, aby pozyskać fundusze, musi zaangażować całkiem spore środki, nie tylko finansowe ale przede wszystkim osobowe. Jednym ze skuteczniejszych sposobów pozyskiwania środków jest fundraising. Zajmują się nim osoby, które potrafią w odpowiedni sposób zorganizować zbiórki pieniędzy, posiadają kreatywne pomysły, które zachęcają do zainteresowania się danym tematem a przede wszystkim potrafią rozmawiać i nakłaniać potencjalnych darczyńców do wsparcia fundacji. Najlepsi fundraiserzy są osobami specjalnie szkolonymi w tej dziedzinie, która jest stosunkowo młoda jednak prężnie rozwijająca się. Skuteczny fundraiser potrafi generować większość przychodów fundacji, na rzecz której pracuje dzięki czemu ta może w szybszym tempie się rozwijać i generować kolejne wzrosty pozyskanych funduszy a co za tym idzie, w skuteczniejszy sposób pomagać potrzebującym. Każda fundacja czy organizacja pozarządowa potrzebuje wsparcia społeczeństwa, sponsorów, filantropów. Nie zawsze jednak udaje się uzyskać potrzebne wsparcie i zebrać odpowiednią ilość pieniędzy na swoją działalność. Od zawsze tego typu organizacjom pomagały osoby, które potrafiły skutecznie przekonywać innych o konieczności przekazania datków na szczytne cele. Od kilku lat w Polsce rozwija się fundraising, czyli działalność osób, które zawodowo parają się pozyskiwaniem takich środków. Fundraiserzy zajmują się tym na co dzień, znają się na tym lepiej niż zwykły wolontariusz, potrafią być skuteczni i przekonujący. W przeciwieństwie do wolontariuszy pracują za procent uzyskanych przez siebie funduszy, dlatego można to zajęcie traktować jako zawód, wolna profesję. Nie każdą instytucję stać na wynajęcie fundraisera, jednak wielu z nich zadowala się właśnie procentem od uzyskanych przychodów a nie wymaga opłacania stałej pensji. Takie osoby coraz częściej pojawiają się w organizacjach non-profit.

Kategorie: Fundacje | Tagi:

Ofiarność społeczeństwa

20 lutego 2013

Ofiarność społeczeństwa Coraz mniejszy odsetek naszego społeczeństwa deklaruje przekazywanie chociażby drobnych kwot na rzecz organizacji pozarządowych i ich wspieranie. Obecnie jest to około jednej trzeciej Polaków, kiedy to jeszcze dwa lata temu pomoc potrzebującym deklarowała blisko połowa naszych rodaków. Ten spadek jest podyktowany nie tylko pogarszającą się sytuacją ekonomiczną w kraju ale przede wszystkim brakiem działań, które mają na celu jak największe uświadomienie społeczeństwa o potrzebie wsparcia licznych projektów. Dodatkowo zmniejszają się również przekazywane kwoty. Najczęściej są to drobne sumy w skali całego roku. Sytuację ratuje trochę przekazywanie 1 procenta podatku dochodowego na rzecz takich instytucji w rocznym zeznaniu podatkowym. Dzięki tej formie pomocy udaje się zebrać całkiem pokaźne sumy. Oprócz tego największe sumy udaje się zebrać dzięki fundraiserom, czyli osobom, które profesjonalnie zajmują się zbieraniem funduszy. Pozostałe kwoty to wynik licznych aukcji, licytacji i lokalnego wspierania szczytnych celów.

Kategorie: Fundacje | Tagi:

Praca na rzecz fundacji

10 lutego 2013

Praca na rzecz fundacji Praca na rzecz fundacji nie jest wcale taką łatwą sprawą. Zajęcie to jest bardzo wyczerpujące, gdyż trzeba naprawdę wiele się nachodzić i naprosić aby uzyskać jakiekolwiek wsparcie dla celów, jakie przyświecają danej organizacji. Zbieranie funduszy, czyli fundraising, to bardzo żmudne zajęcie, jednak wiele osób jest swoja pracą zafascynowanych, gdyż pomimo wielu niepowodzeń każdy sukces dodaje skrzydeł i jest wielkim osiągnięciem. Przekonanie sponsora do przekazania znaczącej kwoty na wsparcie dla organizacji jest trudne, jednak nie niemożliwe. Odpowiednio przygotowany fundraiser, z dużym doświadczeniem a przede wszystkim z właściwym nastawieniem może dokonać wielkich rzeczy na rzecz fundacji, dla której pracuje. Dlatego też wiele organizacji inwestuje w swoich wolontariuszy i wysyła ich na odpowiednie szkolenia, które wzbogacają ich wiedzę i uczą nowych technik pozyskiwania pieniędzy. Jest to ważne, gdyż w dzisiejszych czasach firmy i osoby prywatne niechętnie dzielą się swoimi pieniędzmi i trzeba je skutecznie przekonywać, że warto jednak pomagać potrzebującym.

Kategorie: Fundacje | Tagi:

« Poprzednie