Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Fundacje w Polsce

24 grudnia 2012

Fundacje w Polsce Od wielu lat spotykamy się ze zjawiskiem fundacji. Te organizacje pojawiły się w Polsce jak grzyby po deszczu na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia i stanowią obecnie bardzo ważny element naszego życia społecznego. Tam, gdzie niewystarczająca jest pomoc organizacji rządowych lub gdzie po prostu brakuje środków na szczytne cele, tam właśnie działają liczne fundacje. Dzięki nim wielu osobom czy grupom społecznym udało się pomóc, nie tylko materialnie ale także mentalnie. Każda fundacja ma swój cel, na który zbiera a następnie przeznacza fundusze. Istnieje wiele form zbierania pieniędzy dla fundacji. Są to między innymi aukcje, akcje społeczne, akcje SMS-owe, licytacje czy fundraising. Niektóre fundacje nie zbierają pieniędzy lecz dobra rzeczowe lub intelektualne, które następnie przekazują na rzecz potrzebujących. Trudno jest przeliczyć pomoc uzyskaną z działalności licznych fundacji na konkretne, mierzalne efekty, gdyż nie tylko to liczy się w tej działalności. Liczy się przede wszystkim pomoc drugiemu człowiekowi. Zakładanie fundacji ma na celu niesienie pomocy konkretnym ludziom lub grupom społeczności, ewentualnie zwrócenie uwagi na pewien społeczny problem, jaki dotyka nas wszystkich. Przykładem mogą tutaj być fundacje ekologiczne, które starają się zmieniać światopogląd społeczeństwa i tak kierować myśleniem ludzi, aby ci w większym stopniu zaczęli dbać o środowisko. Największym problemem każdej fundacji jest pozyskiwanie środków na finansowanie swojej działalności. Sposobów jest wiele, jednak nie zawsze wszystkie z nich prowadzą do celu. Najlepiej funkcjonują te fundacje, w które zaangażowane są znane lub bogate osoby. W ten sposób fundacja zyskuje na wiarygodności a darczyńcy chętniej przekazują pieniądze. Innym skutecznym sposobem pozyskiwania środków jest działalność fundraiserów, którzy potrafią sprawnie poruszać się po świecie biznesu i zainteresować potencjalnych darczyńców wspieraniem konkretnej szlachetnej idei. Osoby te potrafią odpowiednio zorganizować zbiórkę pieniędzy aby jak najwięcej osób zainteresowało się tematem i wsparło szlachetny pomysł.

Kategorie: Fundacje, Sponsoring | Tagi: