Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Dofinansowanie do pensji

26 lutego 2013

Dofinansowanie do pensji Firmy, które zdecydują się zatrudnić osoby niepełnosprawne mogą liczyć na dofinansowanie związane z przyjęciem do pracy niesprawnych. Wiele instytucji wspierających te osoby udziela wsparcia w postaci dotacji do pensji czy na wyposażenie stanowiska pracy. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przewiduje, że dopłata taka ma być formą spłaty pracodawcy, który musiał ponieść koszty z tytułu dodatkowego urlopu, przerwy w pracy czy pomocnika dla niepełnosprawnego. Co więcej refundacja taka nie ma nic wspólnego z tym jakie stanowisko zajmuje podwładny czy jakiej wysokości ma wynagrodzenie. Zatem nie można powiedzieć, że pracodawca otrzymuje chorego pracownika za darmo i że wydatki z państwa pokrywają wszystkie koszty jego utrzymania. I tak po zmianie przepisów od 1 lipca 2012 roku kwota dofinansowania wynosi: dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 180 % najniższego wynagrodzenia, pracownik o umiarkowanym stopniu niesprawności może otrzymać 115 % najniższego wynagrodzenia, natomiast ktoś z lekkim stopniem uszczerbku na zdrowiu ma szansę na 45 % najniższego wynagrodzenia. Od września 2012 roku za najniższe wynagrodzenie uznać należy minimalne wynagrodzenie z roku 2011, czyli 1386 zł. Szerzej o tym zagadnieniu mówi ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych art. 3 uchwalona przez Sejm 28 czerwca 2012 roku. Jednak zanim zostaną złożone stosowne dokumenty pracodawca musi spełnić kilka warunków. Jego firma musi zatrudniać mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na cały etat, lub też gdy pracodawca zatrudnia więcej niż 25 osób z tym, że 6% z nich muszą stanowić osoby niepełnosprawne lub też jest to zakład pracy chronionej. Wyjątkiem jest sytuacja gdy owy pracownik otrzymuje część swego wynagrodzenia ze środków publicznych. Zmiany czekają też tzw. „zakłady pracy chronionej”. Aby uzyskać status takiej placówki wskaźniki muszą osiągnąć 50 % zatrudnionych, a w tym 20 % pracowników musi posiadać orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jeszcze przed złożeniem wniosku należy się zastanowić czy firma i pracodawca dysponują odpowiednią ilością dokumentów i zaświadczeń i czy zakład pracy spełnia wymagane warunki. Na początku pracodawca musi zarejestrować się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz złożyć stosowne dokumenty.

Kategorie: Niepełnosprawni, Umowy | Tagi: