Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Dobór nielosowy

6 lutego 2013

Dobór nielosowy Dobór nielosowy polega na tym, że o doborze jednostek decyduje badacz posługując się wiedzą na temat struktury badanej zbiorowości. Do tej grupy zaliczają się: dobór wielostopniowy, dobór jednostek typowych oraz dobór celowy (proporcjonalny). Dobór wielostopniowy polega na podziale całej zbiorowości według przyjętych kryteriów i wyborze jednostki najbardziej typowej. Dobór jednostek typowych polega na tym, że badacz określa jakimi cechami powinna charakteryzować się ta jednostka i uwzględnia w badaniu tylko jednostki spełniające postawione warunki. Dobór celowy to wybór jednostek dokonywany w taki sposób, aby oddać strukturę zbiorowości, z której została wybrana próba. W tym celu należy podzielić całą zbiorowość na określone grupy, a następnie wybrać próbę zachowując ścisłe proporcje jednostek badanych. Spośród doboru nielosowego próby badawczej najczęściej korzysta się z doboru celowego. Większe przedsiębiorstwa wyodrębniają specjalne stanowiska dla osób zajmujących się doborem próby w ten właśnie sposób.

Kategorie: Markieting | Tagi: