Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Czynne i bierne prawo wyborcze obywateli

19 grudnia 2012

Czynne i bierne prawo wyborcze obywateli Czynne i bierne prawo wyborcze obywateli każdego z demokratycznych państw także i w Polsce określa konstytucja. Czynnym prawem wyborczym jest prawo do wybierania swojego przedstawiciela, natomiast biernym prawem wyborczym jest możliwość kandydowania do rangi owego przedstawiciela. W Rzeczpospolitej Polskiej czynne prawo wyborcze ma osoba która najpóźniej w dniu wyborów ukończyła 18 rok życia, korzysta z pełni praw publicznych oraz nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie. Ponadto aby móc wypełnić swoje jakże ważne prawo i obowiązek musi przed komisja wyborczą wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Jeśli chodzi zaś o prawo wyborcze czynne kandydat musi być osoba korzystającą z pełni praw publicznych, zamieszkująca na terytorium Polski przynajmniej przez okres 5lat.W przypadku biernego prawa wyborczego pojawia się problem wyższego cenzusu wieku bowiem kandydat ubiegający się o mandat posła musi ukończyć lat 21, senatora lat 30 natomiast jeśli ubiega się urząd prezydenta lat 35. Kandydat jest wystawiany przez specjalnie powołane komitety wyborcze. Ważność wyborów stwierdza Sąd Najwyższy.

Kategorie: Umowy | Tagi: