Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Badania marketingowe

27 lutego 2013

Badania marketingowe Badania marketingowe to zbieranie, analizowanie, przetwarzanie danych związanych z sytuacją rynkową, które wykorzystywane są do podejmowania decyzji marketingowych. Przyczyny przeprowadzania badań marketingowych są różne, m.in. poznanie konkurencji, cen, produktów, zapotrzebowania na rynku, poznanie dostawców i ich ofert, sprawdzenie wydajności pracowników, minimalizacja ryzyka działalności gospodarczej oraz zmiana zasięgu terytorialnego firmy. By badania marketingowe były przydatne dla firmy, powinny charakteryzować się następującymi cechami: dokładnością, aktualnością, obiektywizmem, opłacalnością, muszą dotyczyć zamierzonego tematu, sprawdzać sytuację firmy oraz jej otoczenia, oraz muszą być dostępne. Dzięki badaniom marketingowym w przedsiębiorstwie można podejmować takie decyzje marketingowe jak ustalanie ceny, wybór rodzaju reklamy, cechy produktu, rodzaj dystrybucji, ustalenie umiejętności, jakie powinien posiadać personel oraz jakimi narzędziami promocji przedsiębiorstwo powinno się posługiwać, by osiągnąć największe zyski. Badania marketingowe można sklasyfikować według przedmiotu badania, charakteru informacji, kryterium częstotliwości badania, kryterium funkcjonalności oraz według charakteru zbiorowości respondentów. Badania marketingowe według przedmiotu badania dzielą się na: badania rynkowe (popyt, podaż, cena), warunki działania na rynku (konkurencja, preferencje konsumentów, zachowanie personelu) oraz na rezultat działania (wielkość sprzedaży, zysku, jaki jest udział firmy w rynku, wizerunek firmy). Według charakteru informacji badania marketingowe można podzielić na: badania ilościowe (dane prezentowane są za pomocą liczb) oraz badania jakościowe (dane prezentowane są za pomocą opisu). Według kryterium częstotliwości badania marketingowe dzielą się na ciągłe, okresowe oraz sporadyczne. Według kryterium funkcjonowania badania marketingowe dzielą się na opisowe, wyjaśniające, innowacyjne, prognostyczne oraz kontrolne. Natomiast według charakteru zbiorowości respondentów badania marketingowe dzielą się na badania wśród konsumentów, wśród przedstawicieli firm i instytucji oraz wśród ekspertów w danej dziedzinie.

Kategorie: Markieting | Tagi: