Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Archiwum z Wrzesień, 2018

1 procent z podatku

10 września 2018

1 procent z podatku Działający w Polsce Fundraiserzy nie mogą z pewnością liczyć na takie sumy jakie udaje się pozyskać ich odpowiednikom w Stanach Zjednoczonych czy w zachodniej Europie, jednak nadal są to poważne kwoty do uzyskania. Specjaliści od pozyskiwania funduszy mają wiele sposobów na osiągnięcie celu i muszą korzystać z każdej dostępnej okazji, aby pozyskać jak najwięcej funduszy. Od kilku lat Polacy mają możliwość przeznaczyć 1 procent swojego podatku na cele charytatywne i rolą fundraiserów jest przekonać jak największą liczbę rodaków do wpisania w deklaracji podatkowej właśnie tą a nie inną organizację dobroczynną. Poza tym organizowanych jest wiele akcji, mających na celu zbiórki pieniędzy i w tym także fundraiserzy muszą się wykazać inicjatywą mającą na celu jak największe zainteresowanie rzeczoną akcją. Tak więc oprócz samego zdobywania pieniędzy, ważnym zadaniem jest uświadamianie społeczeństwa o konieczności niesienia pomocy oraz informowanie o możliwych sposobach przekazywania datków na rzecz fundacji i organizacji pozarządowych.

Kategorie: Fundacje, Sponsoring | Tagi:

Zakończenie okresu użyczenia

7 września 2018

Zakończenie okresu użyczenia W umowie użyczenia musi być oczywiście miejsce na zapis, kiedy konkretnie kończy się termin użyczenia innej osobie własnej ruchomości lub też nieruchomości. Jeżeli takiego zapisu tam nie ma, to takie druki zus nie są zgodna z prawem i do niczego się nie nadaje, dlatego też warto zwracać na to uwagę, aby potem nie było przypadkiem z tego powodu jakichś niespodzianek. Pewne jest jednak z całą stanowczością to, że takie druki zus podpisywane zgodnie z prawem daje nam gwarancję tego, że druga osoba nie przedłuży sobie samodzielnie okresu zakończenia takiej umowy, gdyż wtedy to my będziemy musieli wyrazić na to zgodę, a więc wszystko będzie zależało w tym przypadku od naszej decyzji. Warto wspomnieć jednak o tym, że takie zakończenie może być określone lub też nieokreślone w umowie, dlatego też również ten punkt zależy od nas samych. Ważny pod tym względem jest także wniosek o urlop macierzyński, bo w takim wniosku powinno się zawrzeć informacje na temat tego kiedy konkretnie planujemy zakończyć taki urlop, co jest niezwykle istotne. Taki wniosek o urlop macierzyński powinien więc być wypełniony bardzo profesjonalnie, ponieważ dzięki temu mamy większe szanse na to, że zostanie on pozytywnie rozpatrzony, czego każda zainteresowana osoba bardzo by sobie życzyła.

Kategorie: Umowy | Tagi:

Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych

6 września 2018

Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych Osobom niepełnosprawnym, w zależności od rodzaju i stopnia ułomności przysługuje renta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak nie zamyka im to drogi do podjęcia zatrudnienia i otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za swoją pracę. Jak pokazują dane zebrane przez instytucje wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych, osoby te zarabiają o wiele mniej os kadry zdrowej. Wysokość zarobków wacha się i dochodzi do kwoty o 50 % niższej od wynagrodzenia innych. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze pensja, która przysługuje tym osobom nie może przekroczyć pewnego progów. Mówi o tym ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a dokładnie artykuły 104-106. Mówi ona o tym, że wynagrodzenie za praca łącznie z rentą niepełnosprawnego nie może przekraczać 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kwartał kalendarzowy, czyli nie może otrzymywać więcej niż 2029,90 zł miesięcznie. W przypadku, gdy przekroczy się ten prób, Zakład Ubezpieczeń Społecznych odejmie od tej kwoty kwotę o którą został przekroczony wymieniony wyżej limit. Dotyczy to zarobków z tytułu pracy zarówno w Polsce jak i zagranicą. I tak przykładowo zarabiając 1650 zł i otrzymując rentę w wysokości 600 zł łączny dochód wynosi 2250 zł. Od tej kwoty odejmuje się wyznaczony przez ZUS limit, czyli 2250-2029,90= 220,01. Od renty ZUS odlicza tę kwotę, czyli 600-220,01=379,90. Okazuje się, że z renty zostaje zabrane nieco ponad 1/3 kwoty. Jeszcze bardziej radykalnie sprawa ma się w przypadku, gdy wynagrodzenia wraz ze świadczeniem z ZUS-u przekroczy limit 130 % przeciętego miesięcznego wynagrodzenia na kwartał kalendarzowy. Stanowi to kwotę 3769,80 zł miesięcznie. W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesza wypłacane świadczenie w całości. Co ważne i godnie podkreślenia świadczenie jest zawieszone a niecałkowicie likwidowane. Oznacza to, że jeśli po pewnym czasie osoba niepełnosprawna przestanie pracować lub będzie zarabiać mniej, to wtedy świadczenie powróci. Wysokość zależna jest od tego czy dochód przekroczył limit 2090,90 zł. W tej sytuacji nie dziwi fakt, że niepełnosprawni wolą otrzymywać mniejsze wynagrodzenie, by nie utracić prawa do części lub całości renty. W takiej sytuacji także pracodawca widzi większe korzyści, gdyż może oszczędzić na wynagrodzeniu i chętniej zatrudnia osobę ze świadczeniem.

Kategorie: Niepełnosprawni | Tagi: