Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Archiwum z Styczeń, 2013

Wspieranie fundacji

9 stycznia 2013

Wspieranie fundacji Istnieje wiele fundacji, które potrzebują wsparcia darczyńców, dlatego bardzo ważne są wszelkie działania, jakie podejmują pracownicy i wolontariusze tych fundacji w celu pozyskania środków na działalność statutową. Samo istnienie fundacji jest niewystarczające, gdyż społeczeństwo nie jest skłonne wydawać oszczędności na wszystkie cele charytatywne i trzeba je do tego przekonać. Aby skutecznie przekonać obywateli do wspierania fundacji, należy wyjść do nich z informacją, na jaki cel zbierane są pieniądze, w jaki sposób będą wykorzystane oraz jakie korzyści społeczne mogą odnieść wszyscy z tego typu akcji. Przekonywaniem zajmują się fundraiserzy, którzy po części zawodowo parają się tym zagadnieniem. Fundraising to sposób na pozyskiwanie funduszy oraz budowanie wizerunku fundacji i całego zjawiska zbiórek charytatywnych. Osoby zajmujące się pozyskiwaniem funduszy muszą w sposób zachęcający i przekonywujący informować społeczeństwo o akcjach charytatywnych i sposobie pozyskiwania środków na te cele. Z reguły krytykujemy każde posunięcie naszych władz a szczególnie te, które dotyczą podatków. Jednak kilka lat temu wprowadzono istotną zmianę w ustawie podatkowej, która spotkała się z ogólna akceptacją społeczeństwa i która przynosi wiele korzyści. Pozwolono mianowicie na dobrowolne przekazanie jednego procenta naszych podatków na rzecz instytucji charytatywnych lub organizacji pozarządowych. Organizacje takie muszą być wpisane na ogólnopolską listę organizacji pożytku publicznego. każda z tych instytucji w tej chwili walczy o uznanie w oczach podatników, czyli praktycznie każdego z nas. Przekazywaniem informacji na temat organizacji zajmują się wolontariusze oraz fundraiserzy, którzy dbają o jak największe nagłośnienie działalności danej organizacji co skutkować będzie większą ilością przekazanych na ich cele datków. Fundraising jest istotną częścią działalności organizacji pozarządowych i zarządy tych struktur nie mogą zaniedbać działań zmierzających do zintensyfikowania promocji swoich celów.

Kategorie: Fundacje | Tagi:

Metody zbierania pieniędzy

6 stycznia 2013

Metody zbierania pieniędzy Jest wiele metod za pomocą których fundraiserzy mogą pozyskiwać fundusze dla organizacji na rzecz której pracują. Są fundraiserzy zajmujący się kwestą uliczną, są tacy, którzy zbierają pieniądze przez telefon lub internet. Wielu z nich organizuje loterie, kwesty, bale, zawody sportowe i imprezy charytatywne. Większość zawodowych fundraiserów wybiera jednak bezpośrednia formę działalności i kontaktuje się bezpośrednio z firmami, które są potencjalnymi darczyńcami. Niekiedy przekonują nie tylko właścicieli czy zarząd firmy do wpłacenia pewnych kwot na cele dobroczynne ale także załogę, która może dobrowolnie przekazywać część swoich wynagrodzeń. Jest to tak zwany program składki pracowniczej, który polega na tym, że pracownicy dobrowolnie przekazują niewielką część swojej pensji na szczytny cel. Jest to odliczane od ich miesięcznego uposażenia i przekazywane na konto wybranego programu społecznego. W taki oto sposób cała firma jest zaangażowana w pomoc charytatywną i pomaga osobom potrzebującym. Jest wiele istotnych cech, jakie muszą posiadać specjaliści od pozyskiwania funduszy, czyli fundraiserzy. Przede wszystkim muszą to być osoby otwarte, potrafiące szybko i łatwo nawiązać kontakt z drugą osobą. Muszą posiadać umiejętność prowadzenia rozmowy, negocjowania a także nawiązywania pozytywnych kontaktów. Muszą też dać się zapamiętać i to z dobrej strony, gdyż nie zawsze po pierwszym kontakcie uda się uzyskać sukces. Często nad darczyńcą trzeba popracować trochę dłużej, przekonać go używając rozsądnych i merytorycznych argumentów. Fundraising to nie jest łatwe zajęcie, gdyż trzeba się liczyć przede wszystkim z licznymi odmowami, tylko niewielki procent osób, z którymi fundraiser się skontaktuje zdecyduje się udzielić wsparcia dla reprezentowanej przez niego fundacji czy organizacji. Dlatego konieczna cechą fundraisera jest także cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celu. Trzeba także być dobrze wychowanym i nie dać się sprowokować ani wyprowadzić z równowagi, szczególnie przez osoby, które w agresywny i nieprzyjemny sposób odmawiają pomocy.

Kategorie: Sponsoring | Tagi:

Fundraising

5 stycznia 2013

Fundraising Zjawisko fundraisingu nie jest wcale nowym zjawiskiem, gdyż gromadzeniem datków od zawsze zajmowali się pracownicy lub wolontariusze przeróżnych organizacji. Obecnie jednak zmieniają się metody zbierania funduszy i stąd to nowoczesne określenie. Współcześnie fundraising stosuje liczne metody stosowane w komercyjnych aspektach działalności marketingowej oraz w reklamie. Dodatkowo fundraising zajmuje się budowaniem wizerunku organizacji tak samo, jak dział PR buduje wizerunek wielkich firm. Fundraiserzy szukają najlepszych sposobów na dotarcie do darczyńcy, przy czym interesują ich także potrzeby sponsorów, na przykład czy chcą być wymieniani w mediach i przy okazjach organizowanych spotkań, czy też pragną pozostać anonimowymi filantropami. Obecnie fundraiser to pełnoprawny zawód, posiadający własna etykę, metodologię i kadrę. Osoby zajmujące się tego typu działalnością muszą posiadać określone cechy interpersonalne, bardzo podobne do tych, które posiadają osoby pracujące w reklamie i marketingu. Muszą także cały czas podnosić swoje umiejętności, gdyż zawód jest rozwojowy i warto być na bieżąco z nowymi rozwiązaniami. Najważniejszym na świecie ośrodkiem fundraisingu są Stany Zjednoczone. Association of Fundraising Professionals ( Amerykańskie Stowarzyszenie Zawodowych Fundraiserów) zrzesza przeszło 30 tysięcy członków i cały czas się rozrasta. Instytucja ta wyznacza kierunki działania dla fundraiserów na całym świecie. To tam opracowywane są nowoczesne metody a także zasady działania fundraiserów. Również to stowarzyszenie jest odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków rozwoju tego zawodu a także promocję i tworzenie struktur szkoleniowych. Fundraiserzy cały czas muszą doskonalić się i podnosić swoje kwalifikacje aby jeszcze skuteczniej działać na rzecz instytucji czy fundacji, które ich zatrudniają. W tym zawodzie najczęściej można spotkać osoby z wykształceniem public relations, marketingowym, socjologicznym, psychologicznym. Są to najczęściej osoby, które podczas swojej komercyjnej kariery doszły do przekonania, że pieniądze to nie wszystko i że warto pomagać innym, gdyż taka działalność jest dla nich cenniejsza.

Kategorie: Fundacje, Sponsoring | Tagi:

Zewnętrzna administracja kadrami w zgodzie z przepisami

1 stycznia 2013

Zewnętrzna administracja kadrami w zgodzie z przepisami Organizowanie pracy i dokumentacji pracowniczej jest bardzo istotne dla większości legalnie działających firm. Co ważne, w organizowaniu tego typu czynności, należy bezwzględnie przestrzegać prawa pracy. Kadry są odpowiedzialne za to, aby każdy komplet dokumentów pracowniczych stał w zgodzie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i prawami każdego z pracowników. Dzięki odpowiedniej organizacji dokumentów, zarówno kadrom jak i kierownictwu będzie łatwiej uzyskać dostęp do poszukiwanych informacji. Nie każda firma ma możliwość, aby w swojej siedzibie prowadzić kadry. Wymaga to także zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób, co nie zawsze jest łatwe, szczególnie w małych miejscowościach. Oprócz tego, są również inne ważne rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Dział kadr potrzebuje pewnych specyficznych programów komputerowych, a także ciągłego śledzenia zmian i poprawek wprowadzanych do prawa pracy. Nie zawsze jest możliwe pogodzenie tych wymagań. Jeśli nie chcesz samodzielnie prowadzić kadr, rozwiązaniem będzie outsourcing. Wyniesienie administracji kadrowej poza firmę znakomicie sprawdza się w małych i średnich przedsiębiorstwach, w których nie zawsze jest czas na to, aby dokładnie poznać uwarunkowania prawne, jakim podlega kadrowość. Czym zajmuje się outsourcing kadr? Tym samym, co dział kadr stacjonarne w firmie. Wylicza płace pracowników, przygotowuje świadectwa pracy, umowy z pracownikami, reguluje kwestie wypowiedzeń, a także wylicza pozostały dla każdego pracownika urlop. Ponadto dział ten jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie całą dokumentacją pracowniczą, przy zachowaniu wszystkich zasad ochrony danych osobowych. W szczególności odnosi się to do okresowych badań lekarskich, dopuszczających pracowników do wykonywania obowiązków. Taka dokumentacja może w wielu przypadkach zawierać bardzo wrażliwe dane i informacje, stąd konieczne jest, aby wybrana przez nas firma do administracji kadrami, posiadała duże doświadczenie w zarządzaniu, oraz ochronie tych dokumentów.

Kategorie: Umowy | Tagi:

Następne »