Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Archiwum z Grudzień, 2012

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

23 grudnia 2012

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Jeśli prowadzisz firmę, być może spotkałeś się z sytuacją, kiedy na stanowisko, na które kadry prowadzą rekrutację, zgłosili się jacyś niepełnosprawni. W wielu firmach taka sytuacja wywołuje pewne zamieszanie, gdyż nie wiele firm wie, czy warto zatrudniać takie osoby. Prawda jest taka, że firma może wiele zyskać zatrudniając osobę niepełnosprawną. Oczywiście wskazane jest aby myśleć logicznie w tym zakresie. Nie przyjmiemy do pracy w kopalni lub na budowę osoby, która ma problemy w poruszaniu. Badania pokazały, że osoby niepełnosprawne pracownicy znakomicie radzą sobie w pracy biurowej. Mogą być odpowiednimi kandydatami na handlowców, telemarketerów, grafików komputerowych. Tacy pracownicy mogą również wykonywać prace produkcyjne, dostosowane do poziomu ich niepełnosprawności. Zatrudniając taką osobę, trzeba liczyć się z tym, że administracja kadrowa będzie miała troszkę więcej pracy, niż w przypadku zatrudnienia osoby w pełni sprawnej. Szybko się okaże, że ten zwiększony wysiłek może przynieść wiele korzyści. Jeśli decydujemy się stworzyć w swojej firmie miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych, możemy wystąpić do jednostki samorządowej o pomoc finansową. Unia Europejska oferuje bardzo wysokie dofinansowania dla pracodawców, którzy chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne, ale potrzebują pomocy finansowej, aby przygotować dla nich stanowisko, oraz wykonać udogodnienia dla niepełnosprawnych. Tego rodzaju dofinansowania wymagają złożenia wniosku, oraz przedstawienia dokładnego opisu stanowiska, rodzaju wykonywanych prac, a także projektu planowanych modyfikacji. Jest to część czysto techniczna, za którą odpowiadają oddelegowane przez firmę osoby. Administracja kadrowa odpowiada z kolei, za zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, potwierdzającej stan zdrowia, oraz niepełnosprawność zatrudnionego pracownika. Warto pamiętać także o tym, że pracodawca ma obowiązek, aby nie stawiać osoby niepełnosprawnej – nawet jeśli jest to tylko kandydat na pracownika – w niekorzystnej sytuacji. To znaczy, że od samego początku procesu aplikacji, pracodawca musi zapewnić mu takie warunki, aby czuł się w gorszej sytuacji w stosunku do innych kandydatów lub pracowników.

Kategorie: Niepełnosprawni | Tagi:

Organizacja akcji charytatywnej

20 grudnia 2012

Organizacja akcji charytatywnej Fundraiserzy organizujący imprezę, na której zbierane będą datki na szczytny cel muszą zadbać o wiele aspektów, które w końcowym rozrachunku zaważą o powodzeniu całej akcji lub też jej fiasku. Przede wszystkim potrzebna jest wyraźna i rzetelna informacja, na jaki cel zbierane będą pieniądze, w jakim miejscu, w jakim czasie i w jakiej formie. Wszystkie te informacje muszą zostać zawarte na zaproszeniach, ulotkach czy plakatach, w zależności w jakiej formie przeprowadzana będzie akcja informacyjna. Ważne jest także wybranie odpowiedniego miejsca, najlepiej takiego, które wszyscy znają i do którego łatwo jest dotrzeć. Kolejny ważny wybór to odpowiedni czas. Najlepsza jest sobota, kiedy to większość ludzi nie pracuje i ma czas wolny. Ponieważ niedziela to z reguły bardziej rodzinny dzień, sobota wydaje się być lepszym rozwiązaniem. Ostatnia, nie mniej ważna sprawa to dobór odpowiednich i zaufanych współpracowników. Rzetelni i uczciwi wolontariusze muszą wzbudzać zaufanie i działać w sposób profesjonalny. Przy doborze tych wszystkich czynników każda impreza charytatywna powinna przynieść sukces.

Kategorie: Sponsoring | Tagi:

Kwestionariusz pomiarowy

20 grudnia 2012

Kwestionariusz pomiarowy Kwestionariusz to zbiór pytań zapisanych w określony sposób dotyczących przedmiotu badania. Kwestionariusz wykorzystywany jest zarówno w badaniach, przeprowadzanych w formie ankiet, wywiadów, eksperymentów i obserwacji. Kwestionariusz składa się z następujących rodzajów pytań: merytorycznych i metryczkowych. Pytanie merytoryczne dotyczą przedmiotów badania. Natomiast pytania metryczkowe (statystyczne), które mają na celu scharakteryzować respondenta z punktu widzenia określonych cech (np. określić wiek, płeć, wykształcenie, wykonywany zawód itp.). Ze względu na budowę pytania dzielą się na: pytania otwarte, zamknięte oraz półotwarte. Pytanie otwarte umożliwiają respondentowi samodzielne formułowanie odpowiedzi. Pytania zamknięte zawierają z góry wyznaczone możliwości odpowiedzi tzw. kafeterię. Pytania półotwarte są połączeniem dwóch pierwszych rodzajów pytań. Pytania te zawierają wiarianty odpowiedzi, ale dają również możliwość dopisania wariantu odpowiedzi przez respondenta (np. podaj nazwę swojego operatora – wariant inne – jakie?).

Kategorie: Markieting, Umowy | Tagi:

Czynne i bierne prawo wyborcze obywateli

19 grudnia 2012

Czynne i bierne prawo wyborcze obywateli Czynne i bierne prawo wyborcze obywateli każdego z demokratycznych państw także i w Polsce określa konstytucja. Czynnym prawem wyborczym jest prawo do wybierania swojego przedstawiciela, natomiast biernym prawem wyborczym jest możliwość kandydowania do rangi owego przedstawiciela. W Rzeczpospolitej Polskiej czynne prawo wyborcze ma osoba która najpóźniej w dniu wyborów ukończyła 18 rok życia, korzysta z pełni praw publicznych oraz nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie. Ponadto aby móc wypełnić swoje jakże ważne prawo i obowiązek musi przed komisja wyborczą wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Jeśli chodzi zaś o prawo wyborcze czynne kandydat musi być osoba korzystającą z pełni praw publicznych, zamieszkująca na terytorium Polski przynajmniej przez okres 5lat.W przypadku biernego prawa wyborczego pojawia się problem wyższego cenzusu wieku bowiem kandydat ubiegający się o mandat posła musi ukończyć lat 21, senatora lat 30 natomiast jeśli ubiega się urząd prezydenta lat 35. Kandydat jest wystawiany przez specjalnie powołane komitety wyborcze. Ważność wyborów stwierdza Sąd Najwyższy.

Kategorie: Umowy | Tagi:

« Poprzednie Następne »