Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Archiwum z Grudzień, 2012

Składki na ZUS

30 grudnia 2012

Składki na ZUS Od stycznia 2004 roku pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się także o refundację kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne. Mogą to być osoby niepełnosprawne podejmujące działalność gospodarczą, zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, firmy zatrudniające mniej niż 25 osób lub zakłady z co najmniej 25 pracownikami w przeliczeniu na etaty, w których 6% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Zakłady pracy chronionej otrzymują dofinansowanie na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Zakłady pracy na tzw. otwartym rynku pracy (co mniej niż 25 osób lub co najmniej 25 osób i 6% niepełnosprawnych) mają finansowane składki emerytalne. Natomiast niepełnosprawni, którzy prowadzą własną firmę otrzymują refundacje składek w zależności od stopnia niepełnosprawności. I tak: zaliczeni do znacznego stopnia niepełnosprawności otrzymują dofinansowanie w wysokości 75% ubezpieczenia emerytalnego, osoby z umiarkowanym stopniem płacą połowę składek na ubezpieczenie emerytalne, natomiast lekki stopnień upoważnia do refundacji 50% kwoty na ubezpieczenie wypadkowe. Składki na ZUS płaci w tym przypadku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub budżet państwa. Pracodawcy czy osoby z własną działalnością są z tej czynności zwolnione. Po otrzymaniu części kwoty na składki społeczne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych powiadamia osobę, która otrzymała dofinansowanie o tym ile jeszcze pozostało do zapłaty. Działania te są zgodne z ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a dokładnie jest to artykuł 25 tej ustawy z późniejszymi zmianami. Osoba zainteresowana wyżej wymienioną dotacją powinna zgłosić się z wnioskiem o dofinansowanie składek oraz z deklaracją ubezpieczeniową składek. Dokumentacja zgłoszeniowa obowiązuje rok. Po tym okresie można wystąpić z nowym wnioskiem. Wart podkreślenia jest fakt, iż część składek na ubezpieczenie społeczne z budżetu państwa lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywane są zarówno za zatrudnione osoby niepełnosprawne jak i ich pracodawców. Szczegółami dotyczącymi kwot i proporcji dysponuje PFRON, który także jest w posiadaniu wzorów druków i wykazu szczegółowej dokumentacji potrzebnej do zdobycia dofinansowania.

Kategorie: Niepełnosprawni | Tagi:

Przedstawianie oferty przez fundraisera

29 grudnia 2012

Przedstawianie oferty przez fundraisera Bardzo ważną cechą fundraisera jest umiejętność przedstawiania konkretów. Kiedy taka osoba zaczyna rozmowę z potencjalnym sponsorem, nie może w żaden sposób wahać się ani owijać tematu w bawełnę. Na szkoleniach osoby szkolone często przechodzą tak zwany test windy – jazda winda trwa około trzydziestu sekund i w takim właśnie czasie fundraiser musi przedstawić innej osobie na czym polega projekt, do którego stara się tą właśnie osobę zachęcić. Mówiąc od razu o konkretach fundraiser zyskuje spore zaufanie oraz sprawia lepsze wrażenie. W żaden sposób nie może także sprawić, aby rozmówca odniósł wrażenie, że cała ta sprawa jest próbą naciągnięcia jego firmy, dlatego bardzo ważna jest nieposzlakowana opinia fundraisera a także jego prezencja i styl obycia. Fundraiser musi być bardzo przekonujący aby działać skutecznie i pozyskiwać środki na cele, jakich się podjął dlatego prowadzone są liczne szkolenia, konferencje i warsztaty, na których można zdobywać nowe umiejętności oraz poszerzać posiadaną przez siebie wiedzę. Jedną z najważniejszych cech, jakie musi posiadać dobry fundraiser, jest dar przekonywania. Umiejętność ta musi spożytkować nie tylko do przekonania darczyńcy o przekazaniu pewnej kwoty pieniędzy ale musi również utwierdzić go w przekonaniu, że postępuje słusznie i że w długim czasie odniesie z tego korzyści. Korzystne dla darczyńcy jest to, że jego gest będzie kojarzony z akcja społeczną a dzięki temu jego firma uzyska spore profity marketingowe. Fundraiser musi tak dobierać sponsorów, aby ci angażowali się z dużym entuzjazmem i prawdziwą ochotą. Dlatego też tak ważne jest wyszkolenie fundraisera i jego podejście psychologiczne oraz umiejętność poruszania się w sferze marketingowej. Musi umiejętnie przedstawić ofiarodawcy korzyści jakie płyną z wsparcia danego projektu i to nie tylko dla społeczeństwa ale także dla samego sponsora, ponieważ większość ofiarodawców chętniej przekaże pieniądze na cele, z którymi może się identyfikować i utożsamiać oraz takie, które są bliskie dla jego biznesu.

Kategorie: Fundacje, Sponsoring | Tagi:

Fundacje w Polsce

24 grudnia 2012

Fundacje w Polsce Od wielu lat spotykamy się ze zjawiskiem fundacji. Te organizacje pojawiły się w Polsce jak grzyby po deszczu na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia i stanowią obecnie bardzo ważny element naszego życia społecznego. Tam, gdzie niewystarczająca jest pomoc organizacji rządowych lub gdzie po prostu brakuje środków na szczytne cele, tam właśnie działają liczne fundacje. Dzięki nim wielu osobom czy grupom społecznym udało się pomóc, nie tylko materialnie ale także mentalnie. Każda fundacja ma swój cel, na który zbiera a następnie przeznacza fundusze. Istnieje wiele form zbierania pieniędzy dla fundacji. Są to między innymi aukcje, akcje społeczne, akcje SMS-owe, licytacje czy fundraising. Niektóre fundacje nie zbierają pieniędzy lecz dobra rzeczowe lub intelektualne, które następnie przekazują na rzecz potrzebujących. Trudno jest przeliczyć pomoc uzyskaną z działalności licznych fundacji na konkretne, mierzalne efekty, gdyż nie tylko to liczy się w tej działalności. Liczy się przede wszystkim pomoc drugiemu człowiekowi. Zakładanie fundacji ma na celu niesienie pomocy konkretnym ludziom lub grupom społeczności, ewentualnie zwrócenie uwagi na pewien społeczny problem, jaki dotyka nas wszystkich. Przykładem mogą tutaj być fundacje ekologiczne, które starają się zmieniać światopogląd społeczeństwa i tak kierować myśleniem ludzi, aby ci w większym stopniu zaczęli dbać o środowisko. Największym problemem każdej fundacji jest pozyskiwanie środków na finansowanie swojej działalności. Sposobów jest wiele, jednak nie zawsze wszystkie z nich prowadzą do celu. Najlepiej funkcjonują te fundacje, w które zaangażowane są znane lub bogate osoby. W ten sposób fundacja zyskuje na wiarygodności a darczyńcy chętniej przekazują pieniądze. Innym skutecznym sposobem pozyskiwania środków jest działalność fundraiserów, którzy potrafią sprawnie poruszać się po świecie biznesu i zainteresować potencjalnych darczyńców wspieraniem konkretnej szlachetnej idei. Osoby te potrafią odpowiednio zorganizować zbiórkę pieniędzy aby jak najwięcej osób zainteresowało się tematem i wsparło szlachetny pomysł.

Kategorie: Fundacje, Sponsoring | Tagi:

Outsourcing kadrowo-płacowy

24 grudnia 2012

Outsourcing kadrowo-płacowy Słownikowa definicja outsourcing jest następująca. Ogólnie zjawisko to polega na wpieraniu działalności własnej firmy poprzez zlecanie innych firmom części zadań do wykonania, które są istotne dla rozwoju mojej firmy. Innymi słowy oddaje się część swojej pracy innym firmom, by wykonane przez nie zadania przyniosły korzyść mojej firmie. Działanie takie wynikają z różnych przyczyn. Po pierwsze oddawane innym działania nie są tak bardzo związane z przedmiotem działania firmy, która potrzebuje danych elementów do wykonania w całości swojego zadania. Firma ta nie specjalizuje się w danej dziedzinie i dlatego prosi o pomoc. Przez ten czas pracownicy mogą spotkać się i zastanowić nad bardziej strategicznymi elementami dla rozwoju firmy, na tym wszystkim co jest bezpośrednim celem firmy. Jeszcze jedną korzyścią z takich działań jest to, że pracodawca ma pewność, że zadanie zostało zrobione dobrze, bo zajmuje się daną sprawą firma, której zadaniem głównym jest praca, którą dla nas wykonali. Inną korzyścią jest oszczędność pieniędzy na te działania we własnej firmie (koszty operacyjne), które są bliższe danej firmy. Poza tym kwestia ryzyka jest połowiczna, ponieważ firma ma pewność, że dobrze wykonała swoje zadanie a i nasza strona ma też strach o to czy element jest dobrej jakości. Pierwszy raz tego określenia użyto w 1979 roku i dotyczyło głównie branży motoryzacyjnej. Teraz outsourcing urósł do rangi strategii zarządzania w firmie. Potężne firmy nie wyobrażają sobie teraz produkcji czy wytwarzania usług bez tego instrumentu, bowiem to bardzo ułatwia funkcjonowanie firmy. Natomiast znane jest także zjawisko outsourcing kadrowo-płacowy, który odnosi się do szeroko pojętego zjawisko zatrudniania osób niepełnosprawnych wraz z kadrą pełnosprawną w jednym zakładzie pracy na podobnych lub bliskich osobie stanowiskach pracy w celu szeroko pojętej integracji międzyludzkiej. Potrzebne jest by w XXI wieku coraz bardziej ujawniało się szeroko pojęte równouprawnienie w traktowaniu ludzi chorych, ułomnych w tej czy inny sposób przez resztę społeczeństwa. A pomysł by zatrudniać jednych i drugich w tym samym miejscu jest pomysłem jak najbardziej trafnym w tej dziedzinie. Na rynku pojawia się coraz więcej zakładów pracy, które stawiają na outsourcing pracowników, a dodatkowym atutem takiego zjawiska jest pomoc tym firmom ze strony instytucji państwowych takich jak PFRON.

Kategorie: Markieting, Umowy | Tagi:

« Poprzednie